Voda je největší bohatství

Voda je největší bohatství

Každý zná rčení, že voda je základ života. Vnímáme ji jako každodenní samozřejmost, aniž bychom se zamýšleli nad jejím stěžejním významem pro mnoho oblastí zemědělství, průmyslu i trávení volného času. Přitom využitelné sladké vody, kterou tak nutně potřebujeme, je na naší Zemi pouze 0,5 % ze všech jejích zdrojů.

Voda je naše největší bohatství

O zdroje vody je nutné pečovat. To si uvědomujeme zvláště v posledních letech. Od půlky minulého století vzrostla světová populace na dvojnásobek, ale spotřeba vody na čtyřnásobek. A ještě jeden zajímavý údaj, který stojí za zmínku. Ve více než polovině evropských měst nad 100 tisíc obyvatel se podzemní voda spotřebovává rychleji, než je možné ji obnovit.

To vše dává jasný signál, že s vodou je potřeba zacházet hospodárně a věnovat úsilí péči o vodní toky, nádrže, nakládání s odpadem, zkrátka se na profesionální úrovni věnovat všem zdrojům této životodárné tekutiny.

Péče o vodní toky

V minulém století docházelo k mnoha nevhodným zásahům do přirozeného toku řek, jejich řečiště byla napřimována, zpevňovala se koryta. Dnes se potýkáme s negativními důsledky takových krátkozrakých řešení, jako je ztráta samočistící schopnosti vody v řece, ztráta retenční schopnosti a rychlý průtok, a tím pádem i riziko povodní a záplav v níže položených územích. Došlo ke zničení mnoha vzácných biotopů.

Revitalizace vodních toků slouží ke znovuobnovení přirozeného řádu, abychom mohli využívat všech pozitiv normální funkce vodních ekosystémů.

Rybníkářská tradice

České země se mohou chlubit staletí trvající rybníkářskou tradicí. Ryby jsou pro nás cenným zdrojem kvalitního masa s obsahem omega-3 mastných kyselin, vitamínu A a vitamínu D.

V zabahněných rybnících se rybám jemným bahnem zanášejí žábry, nemluvě o riziku infekcí a větším výskytu parazitů v takto kontaminované vodě.

Profesionální firmy provádějí odbahňování rybníků vyvážením nebo vyhrnováním, což je značně komplikovaným procesem, ale je nezbytný pro zachování potřebné jakosti vody.

Budování nových zdrojů

Kromě péče a již stávající vodní zdroje je důležité také promyšlené budování nových vodních nádrží a dalších vodohospodářských staveb. S tím souvisí i kvalitní stavební práce, stavební úpravy terénu atd. Podle světových statistik jeden dolar investovaný do péče o vodu následně v ekonomice vygeneruje 8 dolarů.

Mít vlastní jezírko

I v souvislosti se stavbou vlastního domu se setkáte s nutností oslovit profesionály z oblasti vodohospodářských staveb. Ať už jde o zemní práce, základy staveb a inženýrské sítě, výkopy jímek, hloubení sklepů a bazénů nebo třeba stavbu vlastního jezírka na zahradě.

Kdo by nechtěl mít na zahradě krásný kousek přírody s barevnými rybkami, zvoucí k večernímu posezení pod zapadajícím sluncem? Když si vítr pohrává s vlnkami, šumí ve stéblech a paprsky slunce si pohrávají se stíny kamenů.

Profesionální firmy vám dokáží zajistit výkopové práce, aby se váš sen stal realitou. Nabízejí i kamenické práce, sanaci terénu a disponují kvalitní strojním vybavením za rozumné ceny.