Jak odvzdušnit topení: Postup a kdy odvzdušnění provést

Jak odvzdušnit topení: Postup a kdy odvzdušnění provést

Pro úsporu nákladů na vytápění a optimální využití vyrobeného tepla se doporučuje topení pravidelně odvzdušňovat. V dnešním článku vám vysvětlíme, jak se provádí odvzdušnění radiátorů, jak poznat, kdy odvzdušnit topení a jak správně odvzdušnit topení, abyste si mohli užívat teplo domova.

Odvzdušnění topení

Co je odvzdušnění topení? Proč odvzdušnit topení a jak poznat zavzdušněné topení? Zavzdušněné topení je topení, které nevykonává svou funkci správně. Důvodem je vzduch, který se do trubek dostal spolu s vodou. Tyto vzduchové bubliny pak způsobí, že topení nedokáže místnost vytopit vůbec, nebo jen s velkými obtížemi (a mnohem nákladněji). Radiátory sice jedou naplno, ale na dotek jsou vlažné a vám je stále zima. Jak problém eliminovat?

Řešení tkví v odvzdušnění topení. Odvzdušnění topení chápeme ve smyslu odstranění nežádoucího vzduchu z otopné soustavy pomocí ventilu. Odvzdušnění radiátorů byste měli provádět pravidelně, abyste zajistili jejich optimální chod.

Jak odvzdušnit topení

Odvzdušnění radiátorů zvládnete sami, bydlíte-li v rodinném domě s vlastním vytápěním. Odvzdušnění topení v rodinném domě provádějte postupně od nejnižšího patra po nejvyšší.

Bydlíte-li v bytovce či panelovém domě, s odvzdušněním se budete potýkat pouze v případě, že máte etážové topení, nebo obýváte byt v nejvyšším patře. Odvzdušnění topení v paneláku vyžaduje spolupráci všech obyvatelů domu. Pokud nastal problém s vytápěním, je třeba, aby všechny byty současně na několik dnů své radiátory nastavily na nejvyšší možnou teplotu a otevřely termostatickou hlavici. Vzduch z nejnižších pater pak vystoupá až nahoru k těm, které mají radiátory vybavené odvzdušňovacími ventily.

odvzdusneni topeni

Jak správně odvzdušnit topení?

K odvzdušnění radiátorů je třeba odvzdušňovací klíč, ale postačí vám i šroubovák. Mějte po ruce i hadr či staré ručníky a kbelík.

Jak odvzdušnit topení – krok za krokem:

  1. Vypněte oběhové čerpadlo. Následně vyčkejte minimálně 30 minut (ideálně 60 minut), než s odvzdušněním začnete. Je totiž nezbytné, aby se veškerý vzduch akumuloval nahoře. Nemáte-li přístup k oběhovému čerpadlu, tento krok můžete přeskočit.
  2. Nastavte termostat, popřípadě termostatické hlavice, na nejvyšší stupeň. Pokud máte radiátory ve více patrech, začněte od toho nejnižšího. Připravte si potřebné nářadí. Najděte odvzdušňovací ventil; ten se zpravidla nachází po straně radiátoru, nebo v případě topného žebříku v jeho horní či spodní části a dejte pod něj kbelík.
  3. Otevřete odvzdušňovací ventil. Ventil otevřete otočením doleva o půl otáčky pomocí klíče či šroubováku. Otáčejte pomalu, dokud neuslyšíte syčení vzduchu. Syčení indikuje únik vzduchových bublin nahromaděných v topení, které brání cirkulaci vody. Pozor – vzduch může být horký!
  4. Ventil zavřete, až začne vytékat voda. Jakmile přestanete slyšet syčení vzduchu a z ventilu začne kapat voda, je to pro vás signál, abyste ventil opět zavřeli. Stejným způsobem můžete odvzdušnit další radiátory.
  5. Počkejte 30 minut a celý postup opakujte. Ventil otáčejte pomalu, dokud zase neuslyšíte syčení. Tentokrát jej však nezavírejte hned, jakmile uvidíte kapky vody. Vodu nechte vytéct do kbelíku, dokud neodteče přibližně půl decilitru. Nezapomeňte chránit vaše podlahy a stěny hadrem.
  6. Zavřete odvzdušňovací ventil. V této chvíli by v otopném systému neměl být obsažen žádný vzduch. Zkontrolujte, zda je tlak vody v topném okruhu dostačující.
  7. Zapněte oběhové čerpadlo. Nemáte-li přístup k oběhovému čerpadlu, tento krok můžete přeskočit.

Proč odvzdušnit topení?

Otopný systém vede při vytápění místnosti horkou vodu každým radiátorem. Po delším provozu se však do topení dostává vzduch, kvůli čemuž horká voda nemůže správně cirkulovat.

odvzdusneni radioatoru

Jak poznat, kdy odvzdušnit topení?

Zavzdušněné topení poznáte podle toho, že vydává neobvyklé zvukyhřeje málo a nerovnoměrně, a to i přesto, že jste termostat nastavili na nejvyšší teplotu. Radiátory na dotek mohou být v horní části studené a ve spodní části teplé, někdy mohou být celé vlažné či dokonce úplně studené. Pokud se v nich ozývá bublavý či šplouchavý zvuk, nebo syčení, přívod pouští vodu do vzduchové bubliny, tudíž nastal čas, kdy odvzdušnit topení.

Kromě snížené kvality bydlení zavzdušněné topení vede i k trvale vyšším nákladům na vytápění. V důsledku totiž musíte topit mnohem častěji, protože se místnosti nikdy zcela nevyhřejí.

Jak odvzdušnit topení bez ventilu?

Pokud jste na vašem topení nenašli odvzdušňovací ventil, bohužel nezbývá nic jiného, než si na pomoc zavolat odborníka. Ten by měl posoudit, zda je problém možné vyřešit vypuštěním a novým napuštěním otopné soustavy, anebo se bude muset radiátor kompletně vyměnit. Oblíbeným řešením je výměna litinových radiátorů za plechové, které mají automatický odvzdušňovací ventil.