Plot mezi sousedy: Čí je, kdo ho staví a jak může vypadat?

Plot mezi sousedy: Čí je, kdo ho staví a jak může vypadat?

Neexistuje žádný zákon, který by ukládal člověku povinnost postavit kolem svého pozemku plot. Povinnost oplotit pozemek může uložit pouze soud na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu. Avšak musí být dodrženy zákonné podmínky dle § 1027 občanského zákoníku – plot nesmí bránit účelnému užívání dalších pozemků a současně musí být zajištěn nerušený výkon sousedova vlastnického práva. Koho je plot mezi sousedy? Jak vysoký plot může být mezi sousedy? Náš článek vám přinese odpovědi.

Co je plot?

Z pohledu zákona je plot rozhrada ve smyslu § 1024 zákona č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník (společně se zdmi, mezemi, strouhami a dalšími podobnými přírodními či umělými objekty).

Plot nebo oplocení je drobná stavba ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) bod 13 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Od 1. 1. 2024 bude platit, že oplocení (plot mezi sousedy) je drobnou stavbou dle Přílohy č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona č. 283/2021 Sb., zákon stavební zákon, jestliže se nachází mezi pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, a jestliže je výška plotu mezi sousedy 2 m. Pokud oplocení není drobnou stavbou, jedná se o jednoduchou stavbu podle Přílohy č. 2 odst. 1 písm. e).

Čí je plot mezi sousedy?

Dříve platilo pravidlo pravé ruky s orientací na vchod. Plot patřil tomu sousedovi, který se nacházel po jeho pravé straně z pohledu z veřejné komunikace. Tato zásada již více než dvě stovky let neplatí; přesto je na některých místech dodržováno jako zvykové právo.

Postavíte-li plot na vlastním pozemku, jste jeho vlastníkem. Znamená to, že se o plot musíte řádně starat a udržovat v dobrém stavu. Stojí-li plot na rozhraní dvou pozemků, víte, koho je plot mezi sousedy? Současná právní úprava stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že plot (rozhrada) je mezi sousedy společný.

Zeď mezi sousedy

Jestliže pozemky rozděluje zeď, může každý ze sousedů jeho stranu zdi užívat do poloviny její tloušťky dle § 1024 odst. 2. Dokonce je možné v ní zřídit výklenky, ovšem pouze tam, kde na druhé straně nejsou. Oba vlastníci tak musí činit tím způsobem, aby svým jednáním neohrozili zeď, ani nepřekáželi v užívání svého souseda.
vyska plotu mezi sousedy

Kdo platí plot mezi sousedy?

Podle § 1025 platí, že pokud je rozhrada dvojitá, nebo je rozděleno vlastnictví, udržuje každý ze sousedů svými náklady svou část.

Co dělat, když je nutná oprava plotu mezi sousedy? Je-li plot na vašem pozemku, o opravu se musíte postarat sami. Jestliže vám nebo sousedovi uloží soud povinnost postavit plot, musíte jej opravit z vlastních financí. Kdo platí nový plot mezi sousedy? Ten, který stavbu plotu realizoval a financoval. Pokud plot stojí na rozhraní pozemků, vlastníci jste vy i soused a podílet se musíte na nákladech a opravách.

Co když jsou ale hranice mezi pozemky pochybné či neznatelné? Pak máte právo požadovat, aby hranice určil soud podle poslední pokojné držby. Pokud skutečnost nelze zjistit, soud hranici určí podle slušného uvážení ve smyslu § 1028.

Plot bez stavebního povolení?

Podle stavebního zákona platí, že stavba plotu nepodléhá složitým stavebním procesům. Problematiku jsme podrobně rozebrali ve článku Stavba bez stavebního povolení. Jestliže máte v plánu oplotit svůj pozemek, obecně nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle § 103, ani žádné rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas dle § 79 odst. 2 písm. f).

Kdo staví plot mezi sousedy, musí dodržet uvedené podmínky:

  • výška plotu mezi sousedy nesmí přesáhnout 2 m,
  • plot nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi,
  • plot nehraničí s veřejným prostranstvím,
  • plot se nachází v zastavěném území či v zastavitelné ploše,
  • plot není v památkově chráněném území nebo památkové zóně,
  • plot není na území hlavního města Prahy, kde platí podrobnější předpisy,
  • plot nevyžaduje terénní úpravy.

Bude-li plot stát na vašem pozemku a nebude-li zasahovat do pozemku souseda, nepotřebujete jeho souhlas. Pro udržování dobrých sousedských vztahů však doporučujeme se alespoň zmínit před sousedy o vašich plánech o výstavbě plotu. Nebojte se; pokud spolupracujete, nic vám zakazovat nebude. Budete tak moci dojít ke kompromisu, který vyhovuje oběma stranám.

Kdo stavi plot mezi sousedy

Soused nesouhlasí s plotem

Co dělat ve chvíli, kdy soused nesouhlasí se stavbou plotu? Stavíte-li plot na svém pozemku, nic vám ve stavbě nebrání. Pokud dodržíte toto pravidlo a mimo jiné to, jak vysoký může být plot mezi sousedy (maximálně 2 metry), můžete plot postavit.
Stavíte-li plot v těsné blízkosti hranice pozemků a zasahuje tak na pozemek souseda, nepomůže vám argument, že z větší části stojí na vašem pozemku. Pokud soused nechce plot a má k tomu rozumný důvod, může požadovat, abyste se zdrželi jeho zřizování ve smyslu § 1020.

Také existují situace, které stavbu plotu vyžadují. Soused například chová zvířata, která se pohybují i na vašem pozemku. Kdo staví plot mezi sousedy v tomto případě? Jelikož se jedná o rozumný a relevantní důvod, obraťte se na soud. Soud totiž na váš návrh může sousedovi nařídit, aby plot postavil on sám.