Budují na zemi i ve vodě

Budují na zemi i ve vodě

Lidé chtějí dobře žít, mít pohodlí, opravují starší domy po rodičích nebo prarodičích, a tak stavební firmy nemají nouzi o práci. Protože se staví nejen rodinné domy, ale dělají se také různé zemní práce, budují nové inženýrské sítě, čistí se koryta řek, potoků a nádrží, budují zpevněné plochy, jsou ve výhodě ty firmy, které nemají úzkou specializaci, ale pustí se díky svým zkušenostem a vybavení prakticky do jakékoli činnosti, která se stavbami, opravami a přípravou terénu souvisí. A když si ještě troufnou na stavbu malých vodních elektráren, energomostů, průmyslových objektů, hal, a dokonce rekonstrukci a opravu fasád a interiérů historických budov a kostelů, mohou si její pracovníci říci, že jsou opravdu všestranní.

Pozemní stavby, to jsou nejen rekonstrukce a generální opravy škol, nádraží, pohostinství, prodejen, hasičských zbrojnic, kanceláří, výrobních budov a rodinných domů, ale také opravy kanalizace, energetických rozvodů, chodníků, jímek, usazovacích nádrží, opěrných stěn a energomostů. Energomosty jsou ocelové konstrukce, někdy i o délce třeba jeden kilometr, po kterých je vedeno potrubí se stlačeným vzduchem, středotlaký plyn, horká i chladná pára. Oprava energomostu si většinou vyžádá vytvoření nové izolace a nátěru.

Vodohospodářské stavby jsou ještě náročnější, při jejich navrhování se projektant musí zaobírat základními inženýrskými disciplínami, jako je hydraulika, hydrologie a hospodaření s vodou v nádržích. Hydrotechnickými vodohospodářskými stavbami jsou jezy, přehrady, vodní elektrárny a také vodní cesty a úpravy toků. Často je třeba opravit přepadovou hranu jezu, stupeň na řece, opěrné zdi, hráze, výpustná a nápustná zařízení, vyčistit a zpevnit břehy usazovací nádrže. A mnohdy jde o nápravu povodňových škod.

K tomu, aby se stavební firma všemi těmito činnostmi mohla zabývat, potřebuje dobře vybavené dílny, dostatečné skladovací prostory, lešení, nákladní dopravu, kompresory, svářečky, autogeny, vrtačky, brusky, míchačky, sbíječky, měřící techniku a také mobilní buňky. Pokud všemi těmito možnostmi oplývá, nemusíte se obávat, že zakázka nebude vyhotovena včas a na sto procent.