Zahrada zvětší obytný prostor domu

Zahrada zvětší obytný prostor domu

Zahrada u rodinného domu, to není jen bezprostřední prostor kolem něj. Je to plocha, která plní mnoho funkcí, měla by mít řešení určitého stylu, měla by být propojena s celým domem do jednoho celku. Estetické ztvárnění zahrady má svoje zákonitosti, které je třeba respektovat a raději svěřit základní kompozici a návrhy zahrad do rukou profesionálů.

Upravuje se nejen prostor kolem rodinných domů, ale také veřejná prostranství, dělají se sadové úpravy parků, upravuje se okolí bytové zástavby, úřadů, kulturních zařízení, obchodních center a výrobních areálů. Při návrhu je třeba mít na zřeteli to, že zeleň musí plnit všechny funkce – mikroklimatickou, hygienickou, estetickou a ekologickou.

Zatím málo využívanou plochou, která může být osázena zelení, jsou střechy. Střešní zahrady bývají řešeny jako pobytové, rekreační nebo reprezentační. Architektonické řešení se odvíjí od způsobu osázení a také izolačních vrstev na střeše. Musí se také zohlednit statická únosnost stavby, na základě konkrétních podmínek se volí odpovídající rostlinný materiál.

Projekty dětských hřišť, sportovních a rekreačních areálů nejen kompozičně řeší prostor, ale počítají s jeho funkční náplní a provozními vazbami. Herní prvky pro děti musí mít bezpečnostní testy, architekt je povinen respektovat ochranné zóny a využívat vhodné materiály. Jedině tak vznikne herní prostředí pro děti a dospělé, které bude inspirativní, bude příznivě působit na psychiku a zároveň bude bezpečné.

Zpracování projektu na úpravu zahrady a dalších ploch je založeno na komunikaci mezi zákazníkem a projektantem. Zahrada se člení logicky, s ohledem na přání a potřeby jejího majitele. Dbá se také na to, aby se dala snadno udržovat, působila pěkně a rozšiřovala pobytové prostory celého domu. V projektu je popis řešení zahradního prostoru, výkaz výměr, seznam navrženého rostlinného materiálu, přibližný rozpočet, obsahující nejen rostliny, ale také pracovní operace. Grafická část názorně ukazuje kompoziční záměr, osazovací plán, náhled 3D, ukázky dětských herních prvků a drobné zahradní architektury.

Kdo si chce zvelebit svou zahradu sám, může navštívit okrasnou školku, kde si vybere venkovní okrasné rostliny, jako jsou kvetoucí keře, jehličnany, pnoucí se dřeviny, vřesovištní a okrasné trávy i trvalky.