Proč jsou lesy tak důležité? Mohou zabránit například povodním

Proč jsou lesy tak důležité? Mohou zabránit například povodním

Lesy nejsou zdaleka jen zdrojem dřeva a místem pro houbaření. Mají řadu dalších funkcí, které zásadně ovlivňují kvalitu našeho života a přírody. Lesy poskytují cennou surovinu, která je hojně využívaná v celé řadě průmyslových odvětví, především však ve stavebnictví. Dřevo však není jediným benefitem, který nám lesy poskytují.

Produkční funkce lesa asi nikoho z nás příliš nepřekvapí. Můžeme sem zařadit prakticky jakoukoliv činnost spojenou s lesnictvím, která najde uplatnění v tržním systému jakožto zboží. Nejtypičtějším příkladem je pochopitelně dřevo, nicméně výjimkou není ani myslivost. Neméně důležité jsou však také mimoprodukční funkce lesů, které v sobě skrývají celou řadu dílčích poslání.

Lesy příznivě ovlivňují nejen ovzduší, ale také půdu a vodu. Jejich klimatická funkce ovlivňuje bilanci záření, teplotu půdy a vzduchu. Les představuje ekosystém s největším odporem proti větrům. Vytváří specifické mikroklima, které snižuje teplotní extrémy a udržuje stabilně vlhčí ovzduší. To je také důvodem, proč se někdy v lese cítíme jako v docela jiném světě.

Jak bylo napsáno výše, les má také příznivou funkci na vodu. Díky jeho schopnosti zadržovat vodu v korunách stromů, a naopak jeho vysoké schopnosti vstřebávání vody do půdy, dokáže příval vody rovnoměrně rozdělit a tím zabránit například povodním. Lesy také pomáhají vytvářet a udržovat správnou jakost vody.

Neopomenutelnou funkcí lesa je také ochrana půdy, kterou ve stínu bohatých korun stromů chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy. Lesy jsou tak schopny půdu ochránit například před erozemi či jejími sesuvy. Výsadba lesních pásů tak může snížit odnosy půdy ve svažitých terénech na minimum.

Lesy mají pochopitelně příznivý vliv také na člověka, a tak nelze opomenou ani jejich rekreační funkci. V průběhu času byly lesy doplněny například o cesty pro pěší i cyklisty, lavičky, naučné stezky, vyhlídky či informační tabule. Lesy také příznivě ovlivňují somatickou a psychickou složku člověka, což je také důvodem, proč v nich tak rádi trávíme čas.