Šetrné způsoby vytápění

Šetrné způsoby vytápění

V dnešní době existuje spousta různých technologií vytápění, které se hodí nejen do rodinných domů, ale také do bytu. Ani tam už totiž dávno neplatí, že musíme k vytápění využívat výhradně ústřední topení. Výrobci moderních technologií se dnes doslova předhání v tom, kdo vyrobí úspornější způsob vytápění, který je v ideálním případě šetrný nejen k naší peněžence, ale také k přírodě.

Čím úspornější výrobek, tím vyšší pořizovací cena. To je bohužel fakt, se kterým se dnešní spotřebitelé musejí smířit. Pokud chceme sofistikovaný přístroj, který nám pomůže ušetřit peníze a bude fungovat prakticky bez naší pomoci, musíme počítat s vyššími pořizovacími náklady.

V ideální situaci jsou lidé, kteří se teprve chystají začít stavět rodinný dům. Už v této chvíli totiž můžeme ovlivnit, jaký zdroj tepla si do domu jednou pořídíme, a jaký způsob vytápění zvolíme. Čím nižší budou tepelné ztráty objektu, tím úspornější technologie na vytápění můžeme využít. Už ve fázi projektu stavby je tak dobré poradit se s odborníkem o našich představách a požadavcích, které ohledně vytápění našeho domu máme, a přizpůsobit jim tak stavební technologie a případné zateplení.

 

 

Trendem dnešní doby jsou obecně kotle. Hojně používaným typem jsou potom automatické kotle na tuhá paliva. Ty si sami regulují přísun paliva a spalovacího vzduchu do ohniště, díky čemuž umožňují co nejkvalitnější spalování. Plynové kondenzační kotle se vyznačují vysokou ekologičností. Umožňují totiž, aby vodní páry, které tvoří podstatnou část spalin, zkondenzovaly ve výměníků a část svého tepla použily k ohřevu vody. Horkou páru, která by jinak vyšla komínem pryč, tak můžeme ještě zužitkovat.

Tepelné čerpadlo, které je další používanou vytápěcí technologií, můžeme rozdělit na několik typů podle toho, jaký je zdroj jeho vstupní energie. Tu bere ze vzduchu, ze země či z vody. Mezi nejvyužívanější typy tepelných čerpadel patří čerpadlo vzduch-voda, které má hned několik výhod. Jednou z nich jsou nízké pořizovací náklady a jednoduchá instalace. Neopomenutelným benefitem je však také neomezená zásoba jeho zdroje, kterým je vzduch.

Krbová kamna, která jsou dalším typem vytápěcí technologie jsou oblíbená nejen kvůli příjemnému sálavému teplu, které produkují, ale také kvůli jejich estetické stránce. Nic nenavodí romantičtější atmosféru a nezútulní pokoj tak, jako to dokáží kamna. Pohled na plápolající oheň je navíc ohromně uklidňující.