První žárovky byly v Mahenově divadle

První žárovky byly v Mahenově divadle

Osvětlení ulic, domácností a dopravních prostředků dnes vnímáme jako samozřejmost, ale nebylo tomu tak vždy. První elektrické soustavy, tvořené dynamem, vodiči a Křižíkovými obloukovými lampami nebo Edisonovými žárovkami, se na našem území začaly objevovat v sedmdesátých letech 19. století. Součástí každé soustavy byla malá parní elektrárna.

Stejnosměrný proud, který vyráběla dynama, nebylo možné transformovat, energie byla produkována na místě spotřeby a rozvod elektrické energie na delší vzdálenosti neexistoval. První osvětlení s dynamem a obloukovými lampami bylo instalováno v roce 1878 v průmyslových závodech do tkalcovny v Moravské Třebové, do papírny a pivovaru v Plzni a cukrovaru v Židlochovicích. Poté se začala osvětlovat divadla a veřejná prostranství, a to v Jindřichově Hradci, v Písku a v Pardubicích. Už v roce 1882 postavil Thomas Alva Edison ústřednu v dnešním Mahenově divadle v Brně. Byla vůbec první v Evropě a poprvé bylo využito žárovkového světla ve veřejné místnosti. Ve stejném roce se objevilo obloukové osvětlení ve Stýblově knihkupectví a Hainzově hodinářství v Praze. V roce 1889 vybudoval František Křižík velkou elektrárnu v Praze na Žižkově. Současně s ní bylo uvedeno do provozu veřejné osvětlení a na síť se připojilo i mnoho obchodů. O pět let později bylo osvětleno i Václavské náměstí.

Velkolepého osvětlení se dostalo reprezentační budově na Žofíně na Slovenském ostrově v Praze. Na hlavním lustru bylo 250 žárovek, na dalších dvou vedlejších lustrech po 109 žárovkách a světlo dodávalo ještě sto menších svítidel. Na západním konci ostrova byla zřízena elektrárna se třemi plynovými motory, napojenými na čtyři dynama. 

Začalo se svítit i v dopravě. První městská elektrická dráha v Rakousku-Uhersku vedla mezi Letenskými sady a dnešním Výstavištěm v Praze. Byla vybudována Františkem Křižíkem pro Jubilejní výstavu v roce 1891. Překvapením pro návštěvníky se na výstavě stala světelná fontána a obrovský reflektor, který z věže Průmyslového paláce osvětloval nejen výstavní plochu, ale i okolí. V dalších letech Křižík postavil a uvedl do provozu první meziměstskou elektrickou železniční trať v mocnářství, vedla mezi Táborem a Bechyní.