Čerstvý přivádí dovnitř, odpadní žene ven

Čerstvý přivádí dovnitř, odpadní žene ven

Vzduchotechnika zabezpečuje výměnu, tedy přívod a odvod vzduchu z interiéru. Vydýchaný odpadní vzduch se odvádí ven a naopak se vzduch čerstvý přivádí do místnosti. Díky moderním technologiím jako jsou čističky vzduchu, klimatizace a ionizátory, může být přiváděný vzduch ještě dodatečně upravovaný. Zvlhčovaný, ohřívaný nebo naopak ochlazovaný. Tyto procesy přispívají ke zdraví a pohodě člověka.

Kromě přirozené výměny vzduchu, kdy otevřeme okna a dveře, můžeme využít ještě nucenou výměnu vzduchu, která bude daleko efektivnější. Přívod a odvod vzduchu zajistí ventilátory. Můžeme i oba způsoby kombinovat, větrat ventilátory a otvírat okna a dveře.

Ventilátory jsou nejjednoduššími zařízeními na výměnu vzduchu, existují však mnohem složitější systémy, které se používají v průmyslových objektech. Tvoří je vzduchotechnické potrubí, regulační zařízení pro automatický provoz a další prvky. Takové systémy se budují na základě předem pečlivě vyhotovené projektové dokumentace, aby návratnost do celé investice byla co nejkratší a aby systém vzduchotechniky fungoval efektivně a ekonomicky, a zároveň odpovídal hygienickým směrnicím. Vzduchotechnika se montuje do komerčních a kancelářských objektů a průmyslových hal.

V Litoměřicích se kompletní dodávkou a montáží vzduchotechnického zařízení věnuje společnost Kabourek – VZT. Vznikla v roce 1991, zajišťuje subdodávky včetně montáže, vzduchotechnické rozvody sama vyrábí. Před odevzdáním díla vzduchotechnické zařízení zprovozní, vyreguluje a provede komplexní zkoušky. Zákazníkovi je poskytnut i pozáruční servis.

Firma na výrobu vzduchotechnického potrubí využívá lemovací a ohýbací stroje, hydraulické ohýbačky, speciální nářadí na potrubí z materiálu AL.P, zvedací montážní plošiny pro práci ve výškách a svařovací agregáty.