Rostlinná akvária: Jak založit rostlinné akvárium svépomocí

Rostlinná akvária: Jak založit rostlinné akvárium svépomocí

Rostlinné akvárium dodá vaší domácnosti nádech přírody a moderní vzhled. Poradíme vám, jak založit rostlinné akvárium a jak založit akvárium bez techniky. Jaké rostliny jsou do něj vhodné a kdy začít hnojit nově založené akvárium? Přečtěte si v dnešním článku.

Rostlinná akvária

Rostlinná akvária dříve patřila mezi nejnáročnější sladkovodní akvária. Dnes rozlišujeme high-tech a low-tech rostlinná akvária. High-tech rostlinná akvária vyžadují vhodné zařízení, techniku, a přidávání CO2. Naopak low-tech rostlinná akvária nepotřebují žádnou speciální techniku, nezávisí na žádném zařízení a nevyžadují přidávání oxidu uhličitého.

Ještě než si vysvětlíme, jak založit rostlinné akvárium, je vhodné mít povědomí o možných komplikacích, která s sebou low-tech rostlinná akvária přináší. Nedostatek většího množství CO2 v low-tech nádržích v podstatě znamená, že zde bude v porovnání s high-tech rostlinnými akvárii docházet k mnohem pomalejšímu růstu rostlin. Nižší tempo růstu tak znamená i nižší příjem živin. V důsledku toho mohou rostliny přežívat čistě jen z živin dodávaných do systému rybami a rozkládajícím se krmivem.

Protože jsou rostliny i řasy v low-tech akváriích limitovány nízkým množstvím CO2, při slabším osvětlenínelimitním množství živin se rostliny dokáží těmto podmínkám přizpůsobit mnohem lépe než řasy. Je tedy důležité mít v nádrži velké množství rostlinné biomasy, aby rostliny co nejrychleji zrecyklovaly jakýkoli amoniak, který se v systému objeví z rozkládajícího se krmení nebo rybích exkrementů.

Jak založit akvárium bez techniky?

Jak založit rostlinné akvárium? Low-tech nádrže označují rostlinná akvária, do kterých není aktivně přidáván oxid uhličitý, a která nevyžadují komplikované vybavení ani náčiní, které je s používáním CO2 v nádržích spojeno. V těchto nádržích se používá slabší osvětlení, než v high-tech akváriích. Rostliny zde však rostou výrazně pomaleji než v nádržích, kam je CO2 pravidelně přidáván.

Velmi důležitý je výběr správného substrátu. Pro tuto techniku je obvykle vhodný jakýkoli porézní substrát s vysokou hodnotou CEC (Cation Exchange Capacity – kationtová výměnná kapacita). Na dno nádrže se obvykle doporučuje přidat hrst rašeliny. Rovněž do nového substrátu můžete přidat trochu kalu z již založené nádrže a vyždímejte filtrační náplň ze zaběhnutého filtru. Tím se v novém substrátu urychlí vznik kolonií užitečných bakterií.

jak zalozit rostlinne akvarium

Osvětlení hraje extrémně důležitou roli v každém rostlinném akváriu. Je to síla, která řídí rychlost fotosyntézy u rostlin. V případě low-tech akvárií je důležité osvětlení omezit. S větší intenzitou světla a fotoperiody nebudou rostliny růst lépe a rychleji – pouze tím podpoříte růst řas. Při zabíhání akvária je vhodné udržovat délku fotoperiody pouze okolo 6 hodin. Po několika týdnech ji pak můžete zvýšit na 8 až 9 hodin.

Dno nového rostlinného akvária velmi hustě osázejte. To znamená, že by nemělo být vidět více než 10–15 % substrátu. Snažte se, aby alespoň 50 % počátečních rostlin byly rychle rostoucí druhy. Ty vám pomohou odčerpávat z vody živiny a zaběhnout akvárium rychlou recyklací amoniaku z rybích výkalů a rozkládající se organické hmoty. Jakmile se všechny rostliny uchytí a začnou dobře růst, můžete je začít pomalu nahrazovat jinými rostlinami, které chcete skutečně pěstovat. Vždy dbejte na to, abyste měli velké množství zdravé rostlinné biomasy. Příliš časté zastřihávání a přesazování může vést k přemnožení řas v důsledku náhlé změny množství zdravé rostlinné biomasy v nádrži.

Filtr v rostlinném akváriu musí mít dostatečné proudění. Objem nádrže by měl přečerpat alespoň 10–15x za hodinu. Vodě proudící z výstupu filtru zpět do nádrže nesmí nic překážet, aby mohla v nádrži správně cirkulovat. To pomůže rovnoměrně distribuovat živiny mezi rostliny a zabránit vzniku oblastí se stojatou vodou. Tam se rostlinám nemusí dostávat živiny, v důsledku čehož začnou odumírat a dávat prostor řasám.

vodni rostliny akvarium

Kdy začít hnojit nově založené akvárium?

Po dvou týdnech od založení nového akvária lze na rostlinách zpozorovat, že lehce povyrostly. Jedná se o dobré znamení, že se rostlinám daří. To je první impuls k tomu, abyste akvárium začali hnojit.

Živiny do rostlinného akvária je pak vhodné dávkovat jednou za 1–2 týdny. Jelikož rostlinná akvária nevyžadují výměnu vody, je vždy lepší cílové dávky živin raději trochu snížit, abyste předešli postupnému hromadění živin v systému. Rovněž nezapomeňte jednou za měsíc až dva týdenní dávku hnojiva vynechat. Tím rostlinám umožníte vyčerpat všechny přebytečné živiny, které by se mohly časem ve vodě nahromadit.