Poznejte Strahovský klášter a jeho mnohá nej

Poznejte Strahovský klášter a jeho mnohá nej

Praha ukrývá mnoho pokladů, za kterými stojí za to se vypravit. Jedním z nich je také Strahovský klášter. Jedná se o nejstarší premonstrátský klášter v Čechách, který vznikl již v roce 1143 díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi a založil ho král Vladislav II. Do dnes je hlavním centrem premonstrátů v Čechách. Klášter během své historie několikrát vyhořel nebo byl vypleněn, a tak jeho současná barokní podoba pochází z 2. poloviny 17. století a ze století 18. Jde o jednu z nejvýznamnějších architektonických památek u nás.

 

Už od dob svého vzniku je klášter centrem učenosti a vzdělanosti s věhlasnou knihovnou. Strahovská knihovna je jednou z nejlépe zachovaných historických knihoven, její sbírky čítají na 200 000 svazků. Ve zvláštním depozitáři je uloženo přes 30 000 rukopisů a prvotisků. Nejstarší část knihovny, barokní Teologický sál vznikl v letech 1671–1674. tento i druhý významný Filosofický sál zdobí nástropní fresky. I díky nim je Strahovská knihovna označována za jednu z nejkrásnějších na světě. Součástí knihovny byl také kabinet kuriozit, tehdejší obdoba muzea. Mezi zajímavosti také patří, že ještě na přelomu 18. a 19. století měli do knihovny zákaz vstupu ženy kvůli přísným klášterním nařízením.

Součástí strahovského kláštera je také barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie: Kostel byl během staletí mnohokrát přestavován, a proto je ukázku mnoha stavebních slohů. Významnou součástí kláštera je obrazárna. Ukrývají se v ní umělecká díla ze 14. až 19. století a je označována jako nejcennější klášterní sbírka ve střední Evropě. Od roku 1953 je v klášteře také Památník národního písemnictví a v roce 2017 otevřela nová expozice klenotnice. Návštěvníci si při návštěvě Strahovského kláštera mohou vybrat ze dvou samostatných okruhů – knihovnu nebo obrazárnu. Kouzelné výhledy na město si poté mohou užít z velké strahovské zahrady. Součástí areálu je také restaurace s výborným občerstvením.