Základem je úzká spolupráce se zákazníkem

Základem je úzká spolupráce se zákazníkem

Dlouholeté profesní zkušenosti zúročuje při vlastním podnikání autorizovaný inženýr Josef Malý z Berouna. Osvědčení o autorizaci v oblasti pozemního stavitelství má od roku 1994, v letech 1984 až 1992 pracoval jako stavbyvedoucí na stavbě letiště v Brně, poté dva roky ve firmě Dynastav. Jeho firma nabízí od roku 1994 majitelům stavebních pozemků odborné vedení stavby a technický dozor investora. Protože mají zákazníci stále větší zájem o dodavatelskou formu stavba na klíč, začala se firma věnovat i vlastní výstavbě. Je na zákazníkovi, jak velký podíl výstavby si zadá. Může jít jen o hrubou stavbu, půdní vestavbu, přístavbu nebo rekonstrukci. Josef Malý dlouhodobě spolupracuje s odborníky v oboru elektrických rozvodů, rozvodů plynu, vody, kanalizace a také topení. Zákazník má tak jistotu, že veškeré práce budou odvedeny ve vzájemné návaznosti a ve výborné kvalitě.

Také v rámci projektové činnosti se společnost věnuje především výstavbě rodinných domků a jejich rekonstrukcím, případně rozšíření obytných prostor. Má několik vlastních typových domů, patrových i bungalovů. Josef Malý se při provádění projektů drží osvědčené praxe, kdy úzce spolupracuje se zákazníkem a veškerou dokumentaci s ním konzultuje. Každá stavba je originál, k níž projekce připraví studii podle představy zákazníka. Teprve po odsouhlasení se chystají podklady pro vydání stavebního povolení. Protože je každá stavba velkou investicí, spolu se zákazníkem firma hledá tu nejlepší variantu výstavby, aby domek splňoval představy o moderním bydlení.

Před tím, než se začne stavět, musí si majitel vybrat pozemek, který bude svou velkostí odpovídat vysněnému rodinnému domu. Dům je třeba na pozemek umístit ve vztahu k terénu a udělat  rozhodnutí ohledně typu domku. V neposlední řadě si stavitel musí ujasnit, z jakého materiálu chce stavět, protože všechny materiály mají svoje výhody i nevýhody.