Voní smůlou a sluníčkem

Voní smůlou a sluníčkem

Těžba dříví je proces, kdy se v lese kácejí stromy a odvážejí pryč k dalšímu zpracování. Při dobře vedeném lesním hospodářství by nemělo docházet k ničení lesa. Zdravý porost se pak dál obnovuje a dorůstají další stromy. Těžební práce mají předem dané kroky, stromy, určené ke kácení se označují, potom kácejí, z padlých kmenů se odstraňují větve, kůra a v případě potřeby se surové kmeny příčně krátí na menší díly. S rozvojem mechanizace se celá procedura v lese zrychlila, stromy se někdy zbavují větví už před kácením. Také se často provádí odstranění kůry až v dřevozpracujícím závodě.Těžba dříví

Dřevo se dál zpracovává na pile, kde se klády rozřezávají a vyrábějí se z nich trámy, latě, prkna a fošny. V některých provozovnách se dál zpracovává odpad, jako je kůra a piliny.

Historické rámové pily, které se využívaly při zpracovány klád kdysi, byly poháněné vodou, s příchodem páry se mohly začít využívat i pily s více listy. Dnes už stroje nepohání ani voda, ani pára, ale elektřina. Proto už není nutné dřevozpracující závody stavět u vody, přednost dostala ta místa, která usnadňují přepravu jak polotovaru, tak hotových výrobků. A proto pily často najdeme u železničních nádraží.

Příkladem moderního dřevozpracujícího závodu může sloužit Pila Nošovice, která nejen zajišťuje těžební práce, prodej řeziva, otopného paliva a pilin, ale také dodává celé krovy, podlahové a obkladové palubky.

Dřevo se dělí na druhy podle toho, z jakých stromů pochází nebo podle toho, jakou má objemovou hustotu. Máme tak dřevo z jehličnatých dřevin, v našich podmínkách nejčastěji smrkové, borovicové, modřínové, a z listnatých, jako je dub, jasan, buk, platan, lípa, a ze stromů ovocných. Dřeva s vysokou hustotou bývají označována jako těžká, s nízkou jako lehká. Konkrétní hustotu dřeva neovlivňuje vždy dřevina, ale podmínky, ve kterých strom rostl. A to je vlhkost, podmínky a místo, kde strom rostl.

Měkké dřevo se lépe opracovává, získáváme ho většinou z jehličnanů nebo listnáčů, jako je lípa, topol a vrba. Tvrdé dřevo je z listnatých stromů, a pak z jehličnanů, jako je borovice, douglaska a tis.

Dřevo se využívá v celé řadě průmyslových odvětví. Jako stavební materiál k výrobě střešních krovů, k výrobě nábytku, lodí, hudebních nástrojů, parket, a také pro výrobu řeziva a papíru. Stále velmi oblíbené, dosud nenahraditelné a ekologické je využití dřeva jako paliva.