Třídit můžeme i šrot

Třídit můžeme i šrot

Když se řekne „třídění odpadu“ většina z nás si vybaví tři základní barvy, které máme s touto činností spojené– modrou, žlutou a zelenou. Tato trojice kontejnerů však nezahrnuje všechny možnosti, jak a hlavně co můžeme třídit. Kromě papíru, plastu a skla se totiž může třídit i kov.

Když mluvíme o kovu, většinou míníme hlavně železo. I když tato látka znamenala v historii lidstva opravdu velký krok kupředu a umožnila nám využívat místo dřeva ostré meče a ocelářské konglomeráty, železo není zdaleka jediným typem kovu. Kovy můžeme rozdělit hned podle několika kritérií na lehké a těžké, tvrdé a měkké, vodivé a nevodivé či dokonce jedovaté a nejedovaté.

Pokud se rozhodneme chránit životní prostředí a třídit odpad, vynechat něco tak zásadního a těžkého jako jsou kovy, by byla veliká chyba. Kovy nemusí mít podobu jen těžkých předmětů, řadu z nich bychom našli na poličkách v našich domácnostech. Kovy mohou mít totiž podobu i jednorázových obalů jako jsou nápojové plechovky, hliníkové tácky či alobal. Dobrá zpráva je, že s těmito drobnosti nemusíme jezdit do sběren a kovových výkupen. Stačí najít kontejner označený šedou barvou.

Recyklovat můžeme také větší kovové předměty, jejichž podobiznu na kontejnerech nenajdeme. V tomto případě se musíme vydat do sběren neboli výkupen, kde od nás kovy odeberou, předají je k recyklaci a navíc za ně dostaneme zaplaceno.

Vize finanční odměny je pochopitelně lákadlem pro nejnižší sociální vrstvy a zloděje. V minulosti se tak nezřídka kdy stávalo, že byly do výkupen odkupovány kovy, které pocházely z trestné činnosti. Aby se alespoň trošku zamezilo tomuto trendu, tak od roku 2015 už není možné vyplácet za odebrané kovy od fyzických osob hotovost. Další potíž nastává s kontejnery na kov, které se stávají cílem takzvaných sběračů kovů. Je tedy spolehlivější odvézt kov na recyklaci přímo do sběrných dvorů nebo na takzvaná shromažďovací místa. I když jsou navíc kontejnery rozmístěny ve spoustě městech, některé malé obce je stále nemají, a tedy ne každý má možnost je využívat, pokud tedy nechce kvůli vyhození jedné plechovky cestovat do sousedního města. V tomto případě je lepší si kovový odpad shromáždit doma nebo ve sklepě a později ho hromadně odvézt na sběrný dvůr. Vybrat si můžeme třeba sběrnu Tuklaty. Udělejme něco pro naši planetu a třiďme kovy.