Tříděním odpadu si můžete i něco vydělat

Tříděním odpadu si můžete i něco vydělat

Každý Čech ročně vyprodukuje v průměru 551 kilogramů komunálního odpadu. Přestože tohle číslo může působit neuvěřitelně, když so představíme, kolikrát denně se skláníme ke koši, abychom něco vyhodili, začne nám tento objem dávat smysl. Komunální odpady však nejsou z daleka jediným odpadem, který lidé produkují. Některé z nás možná překvapí, že tento typ odpadu tvořil v roce 2019 pouze 15,7 % z celkového množství odpadu, které na území naší republiky vzniklo. A o jakém odpadu je tedy řeč?

Kromě maličkostí, které denně vyhazujeme, a které zaplní náš koš až po pár dnech používání, se můžeme setkat také se situací, kdy budeme potřebovat vyhodit například nábytek, ledničku a další věci, které do odpadkového koše v kuchyni rozhodně nenacpeme. Tento typ opadu už má svoje speciální umístění a s jeho vyhozením si musíme dát o něco větší práci. V zásadě existují dvě místa, kam tento typ odpadu můžeme zavézt – sběrný dvůr a sběrna.

Sběrný dvůr bývá zpravidla zřizován a provozován obcí. V obcích, kde dosud sběrný dvůr nebo sběrné místo není, má obec povinnost dvakrát ročně zorganizovat takzvaný mobilní sběr. Sběrna potom vykupuje od kohokoliv jen určité vybrané suroviny a bývá provozována soukromou firmou.

Z likvidace odpadů tak nemusíme mít jen dobrý pocit, ale můžeme si tím i něco vydělat. Tyto sběrny totiž nabízí výkup vybraných surovin jako je například papír, železo či barevné kovy. Nejvíce peněz za kilo odpadu tak získáme za barevné kovy, kde se částka může pohybovat až kolem sto korun. Některé sběrny nabízí také výkup tvrdokovů, které jsou používány v nástrojářství. Zde se cena za kilogram pohybuje dokonce i přes dvě stě korun.

Sběrné suroviny Verdek nabízí výkup papírů, železa, barevných kovů, plastů a fólií. Kromě výkupu se firma zaměřuje také na třídění a disponuje vlastní autodopravou. K dispozici má jak dodávkovou autodopravu do 3,5 tun, tak také kontejnerovou dopravu s kapacitou nad 3,5 tuny. Papír firma zpracovává na automatickém lisu a tento papír je po zpracování dodáván zpět do papíren v celé Evropě. Firma sídlí v Královéhradeckém kraji, a to konkrétně 3 kilometry od Dvora Králové nad Labem. Jako doplňkové služby firma dále nabízí také zemní a výkopové práce bagrem a minibagrem.