Trendy ve vytápění rodinného domu

Trendy ve vytápění rodinného domu

Topení či ohřev teplé vody představuje i více než dvoutřetinový výdaj provozních nákladů vašeho rodinného domu. Je proto na místě sledovat trendy ve vytápění, které vám mohou ušetřit nemalé finance.

Stále nejoblíbenějším zdrojem tepla je plyn a tedy i plynové kotle. Aby bylo vytápění plynem úspornou záležitostí a přitom komfortem zároveň, doporučuje se pořízení tzv. kondenzačních plynových kotlů. Inovativním řešením kondenzačních kotlů je technologie tepelného výměníku, který je schopen akumulovat horké spaliny vznikající při hoření plynu. V běžných plynových kotlích tyto spaliny unikají do ovzduší bez jakéhokoliv užitku.

Zvýšená účinnost a využití zbytkového tepla jsou hlavními výhodami kondenzačních kotlů

Oproti klasickým plynovým kotlům zaznamenáváme až o 11% zvýšenou účinnost. Zbytkové teplo, které má teplotu až 120°C je díky výměníku zpracováno topným systémem. To přispívá k dokonalému využití spalovaného plynu a tím i k menší spotřebě (až 20%) oproti standardním atmosférickým kotlům. Atmosférické kotle s účinností 90 – 94% se navíc díky nařízení EU přestaly vyrábět a jsou zcela běžně nahrazovány zmíněnými kondenzačními kotly s účinností 106 – 109%.

Nesmírně populárními zdroji vytápění jsou tepelná čerpadlaNízké náklady, palivová nezávislost, vysoká bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj jsou vlastnostmi, díky nimž si lidé tepelná čerpadla doslova zamilovali. Díky přirozené energii všude kolem nás jsou tepelná čerpadla úsporná a šetrná. Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání a přijímání energie ze svého okolí (voda, vzduch, země). Pro pohon kompresoru však potřebují zanedbatelné množství energie. Zvýšené počáteční náklady se díky mimořádné úspornosti rychle vrátí.

Díky novým technologiím jsou úspornější i kotle na tuhá paliva

I když vytápění pomocí elektřiny vychází poměrně draze, neznamená to, že elektrokotle vám nepomohou uspořit energii a peníze. Je nutné si uvědomit, že použití elektrického vytápění se hodí pro nízkoenergetické budovy či pasivní rodinné domy. Nízká tepelná ztráta, v kombinaci s izolačními vlastnostmi budovy pomáhají regulovat vnitřní teplotu. To je ideální stav pro využití elektrokotle, který zajistí efektivní vytápění ve vašem domě. Kromě toho lze elektrické vytápění kombinovat s tepelnými čerpadly.

Naopak nejlevnější variantou vytápění je topení tuhými palivy, tedy uhlím nebo dřevem. V neprospěch kotlů na tuhá paliva hovoří nesnadná manipulace a nepohodlné ovládání. Nicméně v dnešní době už nalezneme mnoho variant automatických kotlů s podavačem, což znamená, že odpadá nutnost ručního doplňování paliva. V závislosti na legislativním dodržení emisních tříd, dochází i k rozvoji kotlů na tuhá paliva. Pozitivní důsledek v podobě zlepšeného spalovacího cyklu nám přináší až pětinovou úsporu paliva.