Střecha je dílem tesaře, pokrývače a klempíře

Střecha je dílem tesaře, pokrývače a klempíře

Základem každé střechy je krovy a střešní krytina. Krov je nosná konstrukce střechy, která přenáší zatížení od vlastní tíhy, skladby střešního pláště, sněhu, větru a dalších užitných zařízení na střeše do svislých nosných konstrukcí stavby. Vyhotovení krovu závisí od velikosti stavby, rozpětí, sklonu a tvaru střechy, účelu využití budovy a prostředí. Střešní konstrukce musí být dostatečně tuhá v podélném i příčném směru. Tesařské práce do velké míry ovlivňuje to, jak chce majitel nemovitosti využívat půdní prostor. Půda se dnes už jen málo využívá k věšení prádla, sušení sena nebo k odkládání sezónního nářadí. V podkroví se zřizují ložnice a dětské pokoje a půda tak slouží jako plnohodnotný obytný prostor. V takovém případě se krov konstruuje tak, aby se v podkroví dalo vzpřímeně chodit. Na střechu se proto dávají jednodušší krovy než dříve, které dělaly půdu částečně neprůchozí.

Krov se skládá z řady prvků vodorovných, svislých a šikmých. V našem prostředí se nejčastěji používá vaznicová sestava, v níž se plná vazba, která nese ostatní části krovu, skládá z páru krokví, výztužného a podpůrného prvku.

Protože je konstrukce se střechy výsledkem práce řemeslníků různých oborů, objednávají se střechy na klíč. Musí být dobře izolované, aby budovu chránily před povětrnostními vlivy, vodotěsné a musí izolovat i tepelně. Vodotěsná může být sama střešní krytina, často však bývá doplněna samostatnou vodotěsnou vrstvou, fólií, asfaltovým pásem nebo stěrkou. Důležité jsou i tepelně izolační vlastnosti střechy, budova musí být v zimě chráněna proti prochládání, v létě proti přehřívání. Špatně izolující střechou z budovy totiž uniká největší množství tepla. Tepelná izolace jednoplášťových střech se provádí už při montáži krovu, mezi nejčastěji používané materiály patří polystyren a minerální vlna.

Skladbu střešního pláště do velké míry ovlivňuje typ střechy, a to zda je plochá nebo sklonitá, způsob využití podkrovního prostoru a také prostoru nad střechou. Někdo totiž chce, aby se po střeše dalo chodit nebo aby na ní rostla tráva a další rostliny. U novostaveb se nejčastěji se dělají tepelně izolované sklonité střechy, které mají pod střešní krytinou fólie, nepropouštějící páru, krokve vyplněné minerální izolací, latě, pojistnou hydroizolaci a kontralatě.