Snížení hluku

Snížení hluku

S nadměrným hlukem se setkáváme dennodenně. Obtěžuje nás po cestě do práce na hlučných silnicích, pokud pracujeme v hlučném prostředí poškozuje nám sluch a spolehlivě zkazí kulturní zážitek. Právě proto je tu společnost Akustika Praha, která se již mnoho let zabývá měřením hluku, projekty pro jeho snížení ale i dodávkou akustických a protihlukových řešení pro zvuková studia, koncertní sály, přednáškové síně a mnoho dalších.

Obzvláště zaměstnavatelé ve firmách, kde je zvýšený hluk by měli zvážit měření hluku a jeho následné snížení. Práce v hlučném prostředí nejen že způsobuje trvalé zdravotní následky, ale nadměrný hluk vede i ke snížení pozornosti, zvýšené únavě a mnohem menší produktivnosti práce a častějším pracovním úrazům. Hluk lze v mnoha případech snížit i bez vysokých nákladů. Základem je však odborné měření a co nejúčinnější návrh řešení. Nevyplatí se spoléhat na jednoduše vypadající řešení, protože často bývají neefektivní.

Výsledky měření hluku využijí nejen velké pracovní haly, které potřebují snížit hluk nebo jiné firmy s tímto problémem. Hlukové studie jsou i důležitým podkladem pro rozhodování při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení anebo pro hygienické limity hluku. Nikdo si nepřeje žít v blízkosti hlučné komunikace a u protihlukových clon u dopravních tras hraje důležitou roli v jejich funkčnosti výpočet správné výška, délky a využití vhodného materiálu.

Dalším oborem, na který se Akustika Praha zaměřuje jsou návrhy koncertních sálů, nahrávacích studií nebo přednáškových místností. Posluchač nemusí být žádný odborník, aby poznal, že akustika v sále je špatná. V přednáškových místnostech a kongresových centrech je třeba, aby všichni dobře slyšeli přednášejícího, v nahrávacích studiích, divadlech nebo koncertních sálech zase musí správně vyniknout jednotlivé nástroje a zvuk se nést co nejčistěji. Mezi největší projekty Akustiky se řadí právě například poslechové testy pro Kongresové centrum v Praze, zpracování strategických hlukových map pro Prahu i Brno a častým zákazníkem jsou televize a rádia.