Proč je nutné dodržovat BOZP na stavbách?

Proč je nutné dodržovat BOZP na stavbách?

Pokud podnikáte v oblasti stavebnictví, jistě vás nepřekvapí, že jedním z podstatných, ale opomíjených faktorů při stavbě je dodržování principů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tuto povinnost upravuje zákoník práce a další právní předpisy a jejím opomíjením si stavební firmy zakládají na pořádné nepříjemnosti.

Smyslem dodržování těchto povinností je především vytváření vhodného pracovního prostředí a prevence úrazů a jiného poškození zaměstnanců. Než se tedy stavebníci a instalatéři pustí do práce, je nutné je ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví srozumitelně a dostatečně proškolit, během práce všechna bezpečností opatření zdůrazňovat, a především kontrolovat jejich dodržování.

Plnění zákonných povinností, mezi něž patří kromě proškolení také vypracovaný registr rizik, lékařské prohlídky pracovníků či evidence pracovních úrazů kontroluje inspekce práce. Někdy při pochybení vystačí s domluvou, při vážném prohřešku může ale udělit až dvoumilionovou pokutu.

S dodržováním bezpečnosti souvisí i často nepochopený institut koordinátora BOZP na stavbách. Jeho úkolem je koordinovat bezpečnost práce více účastníků jedné stavby, a to při její samotné přípravě, i během její realizace. Jeho přítomnost je v mnoha případech ze zákona povinná, např. působí-li na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, dále u prací se zvýšeným rizikem, jako je pád z výšky či manipulace s těžkými stavebními díly. V těchto situacích je totiž třeba vypracovat plán BOZP, k čemuž je oprávněný pouze koordinátor. Nesmí jím ovšem být ani zadavatel, ani žádný ze zaměstnanců, zkrátka nikdo, u něhož by mohlo dojít ke střetu zájmů.

Pokud hledáte komplexní řešení v oblasti BOZP (včetně koordinátora BOZP na stavbách) nebo požární ochrany, zabývá se jí i bývalý člen IZS Pavel Veselý. Poskytuje spolehlivé, individuální a profesionální služby podložené třiatřiceti lety působení v oblasti profesionální požární ochrany a složek IZS.