Pro a proti ploché střechy

Pro a proti ploché střechy

Ploché střechy, někdo na ně nedá dopustit a považuje je za moderní praktické řešení zastřešení, jiní by si je nikdy nepořídili. Ploché střechy mají řadu výhod i nevýhod a když vyvstane otázka, jak zastřešit svůj dům, jistě se jako jedna z možnost nabízí právě plochá střecha. Mnoho lidí by ji nikdy nechtělo čistě z toho důvodu, že se jim hned asociuje s panelovými domy, zatékáním a tepelnými ztrátami.

Původně však tento způsob zastřešení se socialistickou architekturou vůbec nesouvisel, naopak byl jedním z výdobytků funkcionalismu, a to za účelem zbavit dům všech přebytečných částí, poskytnout další prostor k trávení času a zajistit jedinečný vzhled. Své špatné jméno si potom vysloužily v 60. letech, kdy nebyly technologie dostatečně rozvinuté pro jejich stavbu, avšak kvůli nízké ceně a snadné montáži se hojně využívaly.

Dnes si ploché střechy spojíme především s moderními domy, kde tato střecha může sloužit jako terasa ale i zahrada. Jak již bylo zmíněno kromě toho, že tato střecha vytváří mnohem menší plochu, kterou je třeba vytápět, je její předností i menší finanční náročnost a rychlá montáž, kdy není třeba konstrukce krovu. Díky tomu, že nevytváří zbytečné prostory také domu poskytuje, lepší tepelnou izolaci a hydroizolaci, avšak tyto aspekty závisí především na naprosto precizním provedení. V případě, kdy je dobře provedena zajišťuje plochá střecha i lepší požární odolnost a jednodušší údržba.

mezi nevýhody se potom řadí častější potřeba údržby střechy než u běžnějších šikmých střech a v závislosti na provedení i mnohdy nižní životnost. Pokud se na ploché střeše vyskytne porucha bývá složité zjistit kde se poškozené místo nachází. Také u těchto střech ze všeho nejvíce závisí na kvalitě jejich provedení, technické preciznosti a důsledně udělaným zateplením a izolací. Může být složité tyto střechy včlenit do historické zástavby, avšak při stavbě nového domu přinese mnoho výhod.