Při výběru účetní bychom se měli mít na pozoru

Při výběru účetní bychom se měli mít na pozoru

Najít dobré a spolehlivé účetní nemusí být snadné. Spousta podnikatelů se snaží získat účetnické služby za co nejnižší ceny, aniž by si uvědomovali, jak velkou zodpovědnost zrovna vkládají do cizích rukou. Špatný výběr účetní nám v budoucnu může nejenom přidat spoustu starostí, ale především nás také připravit o spoustu peněz. Nejednou se tak stalo, že nějaký „účetní přešlap“ dostal majitele firem až k soudnímu sporu.

Při výběru účetní bychom si měli ověřit několik základních informací. Účetní by nám měli být schopni vysvětlit, jak vypadá jejich běžná organizace při přebírání klienta při běžném provozu, jaké mají vzdělání, případně jak si zajišťují postupné vzdělávání, zda má vybraná účetní či účetnická firma pojištění a jaké, či jaké má nastavené procesy zabezpečení při výměně dat. Měli bychom si totiž uvědomit, že danému člověku dáváme nahlédnout do největších finančních podrobností a největší „intimity“ celé firmy a vzájemná důvěra by tak měla být naprosto zásadní. Stejně tak zásadní je sepsání písemné smlouvy o vedení účetnictví. Ta nám poslouží v krajních případech jako dokument, který můžeme předložit státním orgánům, kdyby došlo k vážné účetní chybě či jinému pochybení. V neposlední řadě nám smlouva také ukládá vzájemná práva a povinnosti, která z našeho pracovního vztahu pramení.

Kromě výše zmíněných rad bychom měli dát také na náš selský rozum a pocit, který z účetní jako z člověka máme. Zbystřit bychom měli například v případě, že nám účetní není schopná něco vysvětlit, nebo nám nedokáže odpovědět tak, abychom tomu porozuměli. Každá účetní by měla být dobře znalá svého oboru a vysvětlení základních mechanismů laikovi by tak pro ni neměl být problém.

Také dochvilnost je při účetnictví velmi důležitá a měli bychom na ni klást odpovídající důraz. Pokud nám účetní veškeré materiály dodává na poslední chvíli nebo dokonce až po termínu, měli bychom se zamyslet, jestli nám takový přístup vyhovuje. Zpozornět bychom měli dokonce i ve chvíli, když se účetní nikdy na nic neptá a se vším je spokojená, protože to pravděpodobně „nějak zaúčtuje“. Při výběru účetní by tak pro nás neměla být nikdy rozhodující cena za odvedené služby, ale právě spolehlivost a výkon samotné účetní.