Pravidelná revize plynového zařízení nás může ochránit před rakovinou

Pravidelná revize plynového zařízení nás může ochránit před rakovinou

Snad každý má dnes v domácnosti nějaké plynové zařízení. Přestože je plyn neocenitelným pomocníkem nejen v kuchyni, jedná se také o nebezpečnou látku, která nám při nesprávném užívání může napáchat spoustu škody, či dokonce skončit až fatálně. Nezřídka kdy se proto v novinách objeví zpráva, jak stará karma způsobila požár celého domu. A jaká jsou vlastně rizika s plynovými zařízeními spojená?

Pixabay.com

První věc, která většině lidí přijde v souvislosti s plynovými zařízeními na mysl, je únik plynu. Samotný únik plynu nás však tolik děsit nemusí, jelikož ho podle typického zápachu poměrně snadno odhalíme. Dokud není nic cítit, případné úniky nejsou natolik vysoké, aby byly pro obyvatele domu nebezpečné.

Nejčastějším životu nebezpečným selháním plynových zařízení mohou být úniky spalin do prostoru bytu. K těm dochází při spalování plynu v provozu průtokového ohřívače vody neboli karmy. Největším problémem je skutečnost, že spaliny není na rozdíl od plynu cítit a jejich únik tak nemusíme vůbec zaregistrovat. V případě vysokého množství spalin potom může jít skutečně o život, jelikož nám hrozí otrava oxidem uhelnatým. Obavy bychom však měli mít i z nízkých koncentrací spalin, které jsou při používání zařízení do bytu vypouštěny. Pokud se jim budeme dlouhodobě vystavovat, můžeme si přivodit závažné zdravotní problémy jako jsou kardiovaskulární nebo onkologická onemocnění.

Největší rizika spojená s užíváním plynových zařízení se ukrývají v náhlých selháních. Pokud sami nejsme revizním technikem, je téměř nemožné, abychom tato rizika odhalili sami. Přestože jsou plynová zařízení neustále vylepšována, aby představovala pro uživatele co nejnižší možné nebezpečí, je důležitě nechat si je čas od času zkontrolovat. Mezi plynová zařízení však neřadíme jen kotel či boiler, ale také například plynový sporák, který je stále součástí řady domácností.

Výchozí revize plynového zařízení by měla být provedena po instalaci a zapojení nového přístroje do domácnosti. Časový rozestup následujících revizních prohlídek bývá většinou definován návodem výrobce, případně nařízením revizního technika. Je však důležité neplést si servis a revizi. Zatímco servis plynového zařízení využijeme jen když je se zařízením něco špatně, revize slouží k pravidelnému a hloubkovému prověření správné funkčnosti zařízení. Revizní technik tedy dohlíží na to, jestli je naše zařízení bezpečné a odpovídá současné legislativě. Obdobně se postupuje také při revizi tlakových zařízení, mezi které patří parní a kapalinové kotle.