Pozvat si kominíka není nic složitého

Pozvat si kominíka není nic složitého

Komín bezesporu patří k nejvíce namáhané součásti domu. Musí čelit velkým rozdílům teplot, zvládnout kouřové plyny, které obsahují mnoho nebezpečných látek i čelit povětrnostním vlivům. Správná funkčnost komínu má nejen zásadní podíl na tom, abychom doma měli teplo, ale také na něm závisí bezpečnost vytápění. Ročně vznikne mnoho požárů kvůli závadě komínu, a kromě škod na majetku může být požár tragické následky. Navíc pokud si neohlídáte pravidelnou kontrolu spalinových cest, při vzniku neštěstí a požáru může pojišťovna požadovat právě dokument o řádné kontrole a pokud ho nemáte, peněz za škodu se nedočkáte.

Poruch komínů může vzniknout celá řada, některé z nich jsou způsobeny mechanickými vnějšími závadami, jiné zase vnitřními fyzikálními a chemickými. Mezi nejčastější mechanické závady se řadí rozpraskané zdi komínů, kudy unikají spaliny do místnosti a může ohrozit otrava. V tomto případě je většinou třeba rozebrat rozpadající se zdivo a znovu vyzdít. Ke stejnému problému vede i pokud se komín drolí zevnitř a při vybírání sazí jste našli i kousky cihel a omítky. Zdivo je narušené v důsledku usazenin a kondenzace škodlivin při vytápění nízkou teplotou. V tomto případě vám nezbývá, než komín okamžitě přestat používat a pozvat si kominíka. Pomůže komín vyfrézovat a vyvložkovat a funguje opět jako nový.

Dalším problémem může být hromadění sazí nebo dehtu uvnitř komínu. Oboje se velmi snadno vznítí a dojde tak k požáru. Příčinou je topení vlhkým dřevem, silné přidušení kamen, předimenzované kotel ale i špatný tah komína. Právě z tohoto důvodu je třeba při vytápění dřevem volit kvalitní a suché dřevo, správně zatápět a zbytečně si tak neničit komín. Ale ani ti, kteří mají automatické plynové nebo elektrické kotle nesmí zapomínat na pravidelné kontroly komínů. Kominictví Praha zajišťuje kominické služby v hlavním městě, avšak kominictví najdete víceméně všude, a proto není nic složitého si pozvat kominíka a mít jistotu, že máte doma c se týká komínů bezpečno.