Pevná paliva, plyn, elektřinu…nebo slunce?

Pevná paliva, plyn, elektřinu…nebo slunce?

Moderní vytápěcí systémy tvoří soubor možností, jak zahřát domov. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném domě. Vybrat si ten nejvhodnější vám pomohou odborníci, kteří se věnují instalatérství a topenářství.

Topit se dá dřevem, dřevěnými briketami, peletami nebo štěpkou. V kotlech, krbech a krbových kamnech na biomasu. Krby a krbová kamna jsou obvykle s výměníkem, který ohřívá vodu. Výhodou je dostupnost paliva a v případě kamen na pelety také pohodlí, protože jsou automatizované. Krby a kamna jsou ale zdrojem emisí a prachu.

Kotle na uhlí mohou mít automatické dávkování paliva, do ručně ovládaný je třeba pravidelně přikládat. Pořizovací náklady na kotel nejsou velké, drahé není ani uhlí. Ale tento druh topení je zdrojem emisí, zejména oxidu siřičitého.

Kotle na plyn využívají ke svému provozu zemní plyn, jsou plně automatické a jsou pro uživatele komfortní. Plyn je dostupný, využívá se k vytápění ve městech a je zaveden i do menších obcí. Náklady na topení plynem jsou sice vyšší než u pevného paliva, ale tento způsob vytápění je šetrnější k přírodě.

Elektrické vytápění využívá elektřinu, vyráběnou v uhelných a jaderných elektrárnách, v místě využití neprodukuje žádné emise. Napojení na síť elektřiny je dostupnější než na plyn, elektrické topení se dá rychle vypnout i zapnout. Ale náklady na vytápění elektřinou jsou vyšší než u jiných zdrojů.

Daleko účinější jsou tepelná čerpadla, která odebírají teplo z okolního prostředí a převádějí jej na vyšší teplotní hladinu pro vytápění domu. Pro svůj provoz potřebují elektrickou energii, ale jejich velkou výhodou jsou nízké provozní náklady a ekologie. Pořízení tepelného čerpadla je poměrně nákladné a tento způsob vytápění potřebuje i doplňkový zdroj energie pro období největších mrazů.

Další možností jsou solární kolektory, v nichž se slunečním zářením ohřívá kapalina, která slouží pro ohřev vody i vytápění. Může si je nechat nainstalovat každý, obvykle se umisťují na střechu domu nebo na jiné místo, kam často a intenzivně svítí slunce. Je to ekologický zdroj tepla, který neprodukuje žádné emise, je jednoduchý a má nízkou poruchovost. Mezi jeho nevýhody patří vyšší pořizovací náklady a nutnost vybudovat i další zdroj teplat pro období, kdy slunce nesvítí.