Není znalec jako znalec

Není znalec jako znalec

Při prodeji i koupi nemovitosti určitě mnohokrát uslyšíte slova znalecký posudek a odhad tržní ceny. Jednu nemovitost může posoudit až několik znalců v rozdílných odvětvích, každý jejich posudek bude sloužit k jinému účelu a je třeba mezi nimi odlišovat. Ačkoliv vám jeden odborník může zpracovat znalecký posudek i odhad tržní ceny, jedná se o dva zcela odlišné údaje, mezi kterými je potřeba mít přehled, který znamená, co a kde ho využijete. Úplně jednoduše řečeno znalecký posudek bere v úvahu náklady na stavbu domu, použité materiály, obestavěnou plochu a další technické parametry. Oproti tomu do tržní ceny jsou zahrnuty i skutečnosti jako poloha budovy, její obslužnost, lokalita, kde se nachází a další širší souvislosti, které mohou její cenu zvýšit nebo snížit.

Pokud zdědíte nemovitost v první řadě budete potřebovat služby znalce v oboru ekonomika, aby zpracoval posudek o ceně neboli tržní hodnotě domu pro stanovení notářských poplatků. Dále pokud tuto nemovitost chcete prodat, kupec si pravděpodobně pozve vlastního znalce, aby ho informoval o ceně, kterou je za dům vhodné zaplatit. Pokud jako kupující člověk nemá dost prostředků a žádá o hypotéku v bance, banka vyšle do domu vlastního odhadce nemovitostí, který vypracuje trní ocenění na základě kterého banka schválí úvěr. Následně, když je kupující povinen zaplatit daň z převodu nemovitosti, znovu bude potřebovat znalecký posudek podle kterého se stanoví výše daně.

Tím však práce znalců nekončí, pokud se nový majitel domu rozhodne pro rekonstrukci, ale zjistí závady, o kterých ho prodejce neinformoval, má možnost si najmout znalce z oboru vady a poruchy staveb a získat zpět část kupní ceny zpět. Dále pokud po provedení rekonstrukcí vyvstanou pochybnosti o účtované částce za rozsah a kvalitu stavebních prací, opět může znalec z oboru ekonomika posoudit, zda cena odpovídá.