Najdou parcelu, dodavatele a vše zařídí

Najdou parcelu, dodavatele a vše zařídí

Společnost FSP vznikla v roce 1992 a od svého prvopočátku se zaměřila na projektovou a inženýrskou přípravu občanských, bytových a průmyslových staveb. V současné době poskytuje komplexní architektonické projektové práce, a to od ideového záměru klienta po kolaudaci stavby. Ani kolaudací práce firmy FSP zpravidla nekončí, často se podílí na jejím uvádění do provozu.

Pro všechny služby je FSP vybavena profesně, technologicky i personálně. Zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace a zároveň projednává i veřejnoprávní záležitosti, jako jsou změny územního plánu, podílí se na územním a stavebním řízení a kolaudaci. Na stavbu posílá projektanta jako autorský dozor, pro investora zajišťuje technický dozor.

Pro každého investora je důležité mít dobré dodavatele, každý nemá v tomto oboru dostatek zkušeností a kontaktů. FSP si s takovým úkolem hravě poradí, řádně vypracuje podklady pro výběr dodavatele, zorganizuje obchodní soutěž pro investora, nabídky dodavatelů vyhodnotí a v neposlední řadě poskytne odbornou pomoc při uzavírání smluv o dodávce stavby.

Klient má někdy přání stavět, ale teprve hledá vhodnou parcelu. Také vyhledání vhodného místa pro dům si může u FSP zadat. Stanoví si, v jaké oblasti by měla parcela být, a pracovníci FSP začnou usilovně hledat ten nejlepší pozemek.

FSP se neuzavírá jen hranicemi České republiky, při své činnosti spolupracuje s řadou zahraničních projekčních kanceláří z Rakouska a Německa. A je jí to ku prospěchu, protože zkušenosti kolegů ze zahraničí mohou být užitečné i v našich podmínkách. Nakonec, žijeme přece všichni v Evropské unii, řídíme se stejnými pravidly a také naše kulturní zvyklosti jsou velmi podobné.

Klienti se při zadávání úkolů firmě FSP nemusejí obávat neřešitelných a nepříjemných sporů, firma je pojištěna na odpovědnost z výkonu činnosti autorizovaných architektů, inženýrů a techniků na vysokou částku ve výši 20 milionů korun. Má živnostenské oprávnění na projektovou činnost ve výstavbě, na inženýrskou činnost v investiční výstavbě, na zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb a na realitní činnost.

Projektové práce FSP klienti mohou vidět na vlastní oči hlavně v Praze, podílela se třeba na rekonstrukci Obecního domu, Office parku Hadovka a Technologického parku Pekařská.