Na co myslet před začátkem zemních prací

Na co myslet před začátkem zemních prací

Žádná stavba se neobejde bez pevných základů. Pro to je potřeba zemních a výkopových prací, které jsou nezbytné nejen pro prostor pro základovou desku ale i pro kanalizaci nebo inženýrské sítě. V dnešní době už se jen málokomu chce se s krumpáčem a lopatou lopotit kopáním, a tak není nic snadnějšího než si na zemní práce pozvat specializovanou firmu disponující potřebnou technikou. Ještě před tím, než si firmu pozvete byste si měli promyslet několik věcí.

Je potřeba si dopředu rozmyslet, jak bude vypadat okolí pozemku. Nemá cenu vykopanou zeminu odvážet, když se vám ještě může hodit u terénních úprav zahrady. Také je dobré si rozmyslet kam na pozemek ornici uložíte, než přijde její čas. Nesmí zavazet těžké technice, stavbě a hodí se dát ji již dopředu tam, kde ji nejspíš využijete. Také je dobré se vyhnout jejímu přejíždění technikou, aby se neutužovala a dalo se s ní ještě pracovat. S vykopanou zeminou je tu další obtíž, i když ji část využijete na terénní úpravy, jistě vás její množství překvapí a odvážet vše vlastními silami by bylo na dlouho. Specializované firmy pro tyto případy ke stavbě přistaví kontejner a zajistí jeho pravidelný odvoz. Hodí se také dopředu vědět, zda se zrovna chystáte budovat i studnu nebo bazén, naplánovat kudy po pozemku povedou cesty a případně provést i drenáž. Je také dobré předem vymezit na pozemku prostor, kudy se bude těžká technika pohybovat, ať zbytečně neničí kvalitní půdu v místech, kam stavba nezasahuje.

Mimo to si zemní práce pro hloubení základové desky naplánujte tak, aby na ně plynule mohlo navazovat betonování základové desky. Vykopané základy je totiž třeba ručně očistit od bahna, vody a dalších nečistot, a proto je zbytečné tuto práci provést na podzim a s betonováním čekat do jara.