Kontrola kominíkem není zbytečná

Kontrola kominíkem není zbytečná

Podle statistik se v České republice ročně otráví při topení plynem až 300 lidí. Přitom stačí tak málo – zavolat na kominictví a objednat si příslušné služby. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv poskytuje návod, jak při provozu a údržbě spalinových cest postupovat. Pokud by se každý tímto návodem řídil, k požárům a otravám spalinami by nedocházelo. Navíc kominík po provedené kontrole za komín a jeho stav přebírá zodpovědnost. Pokud by k nějaké nehodě došlo, bude muset hodně vysvětlovat. Naopak v opačné situaci, kdy provozovatel k čištění komínů nikoho nezve, přebírá veškerá rizika na sebe. V případě požáru provozovateli hrozí pokuta, ale ta je asi tím posledním, co by ho mrzelo. Daleko horší je ztráta obydlí nebo velké škody na něm, případně smrt člověka.

Ve většině případů stačí spalinové cesty a spotřebiče kontrolovat jednou ročně. Když si uživatel kontroly naplánuje, bude žít v klidu a bezpečí. Služba sice něco stojí, ale v porovnání se škodou, která by mohla vzniknout, je nízká.

Je třeba pravidelně dbát i o spotřebiče. Nánosy sazí a nespáleného uhlíku na vnitřních stěnách spalinové cesty jsou silně hořlavé. Pokud se vznítí, je uvnitř komína taková teplota, že se od komínu často vznítí strop a střecha. U spotřebičů na plynná paliva není tak vysoké riziko požáru jako u ostatních paliv, je tady však riziko otravy. Laik si dlouhou dobu ani nemusí ničeho všimnout. Zatímco u kamen na pevná paliva se spaliny vracejí do místnosti a zapáchají, uživatel obvykle situaci rychle řeší. U spotřebičů na plyn se vracejí páry s oxidem uhelnatým, který je bezbarvý a bez zápachu. Pokud kontrola spalinových cest neproběhne a závada není odstraněna, může dojít k tragédii.

Kontrolu spalinových cest je třeba také provést, když se majitel domu rozhodne vyměnit typ spotřebiče. Pokud se ke starému komínu připojují kamna na peletky, bude ho nutné vyvložkovat. Vložkování komínů se nevyhne ani ten, kdo u pevného paliva zůstává, ale koupí si moderní ekologický kotel. Ten spaluje daleko účinněji, spaliny mají nižší teplotu a vlhkost v nich může v komíně kondenzovat. Odolnost proti vlhkosti zajistí nerezová nebo keramická vložka.