Jak se neztratit v dědickém řízení

Jak se neztratit v dědickém řízení

Dědické řízení je pro většinu lidí smutným okamžikem, kdy jim zemřel někdo blízký a úřední cestou se řeší, co s jeho majetky a jměním. Může to být velmi bolestivá událost, potká však někdy v životě většinu lidí, a proto je dobré se v celém dědickém řízení orientovat a vědět, na co být připravený. Dědické řízené je jediným případem, kdy si člověk nevolí notáře sám, ale je mu přidělen na základě adresy zesnulého. K tomu dochází především z toho důvodu, že notář musí být vždy naprosto nestranný a obhajovat zájmy všech stran a nesmí být ničím ovlivněn. Na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika sám notář kontaktuje pozůstalé a dědice, kterými jsou většinou osoby, které vypravili pohřeb a sdělí jim, co vše bude třeba pro vyřízení pozůstalosti.

Pokud zesnulý ještě před svou smrtí sepsal závěť, která má notářské potvrzení, celý proces je jednodušší. Nejsilnější váhu má však dědická smlouva, která je na prvním místě. Pokud neexistuje žádný z těchto dokumentů, přichází na řadu dědění ze zákona, kde je jasně stanovená posloupnost a přesné podmínky, kdo, kdy, jak může dědit. V první řadě dědí manžel nebo manželka a jejich děti rovným dílem. Pokud se dědí na základě závěti, neberou se výhrady v ní stanovené v potaz, jako například, že to potomek zdění pouze v případě, že dokončí vysokou školu. Někoho vydědit lze také jen za přesně stanovených podmínek, jako je, že potenciální dědic neprojevuje trvale o osobu zájem, není v ní kontaktu nebo je v rozporu s dobrými mravy, například se jedná o alkoholika nebo někoho odsouzenému k trestu odnětí svobody.

Pozůstalost vždy tvoří veškeré jmění, které po sobě daná osoba zanechala v okamžiku smrti. Na dědice tak přechází nejen bohatství ale i dluhy a z toho důvodu je možné dědictví odmítnout. Nedá se však říct, že by člověk chtěl zdědit jenom dům, ale dluhy ne. Je však možné uplatnit takzvanou výhradu soupisu a potom dědic platí dluhy jen do výše ceny nabytého dědictví. Dědického práva je také možné vzdát ve prospěch jiného dědice. Dědické řízení je celkem věda, ale zkušený notář vás celým procesem snadno provede.