Jak a kde hledat správného advokáta?

Jak a kde hledat správného advokáta?

Advokáta můžeme potřebovat nejen v případě, kdy vědomě spácháme nějaký zločin, ale také v mnoha dalších situacích, do kterých se ani nemusíme dostat vlastním přičiněním. Obzvláště u podnikatelů existuje riziko, že se kvůli nějakému nespokojenému zákazníkovi dostanou až před soud. V některých případech můžeme před soudem stanout i po vyhrocených sousedských sporech. Advokáta však nepotřebujeme jenom v soudní síni. Našim cílem by mělo být spor vyřešit vzájemnou dohodou, abychom se vyhnuli nepříjemným soudním tahanicím, které nás připraví nejenom o čas a nervy ale také o spoustu peněz.

Základem úspěšného vyřešení sporu, ať už soudního či mimosoudního, je dobrý výběr právního zástupce. Při pátrání po advokátovi bychom se rozhodně neměli spoléhat na reklamu. Česká advokátní komora stanovuje pro propagaci advokátních kanceláří přísné regule, aby nebyla ohrožena důstojnost tohoto oboru. Najít advokáta podle nejpovedenější reklamy se tak zdá být jako nesplnitelný úkol.

Advokát

Podobně jako je tomu u ostatních služeb, také u výběru právního zástupce je nejlepší dát na doporučení od svých známých. Ne každý má však kolem sebe přátele, kteří přichází s advokáty pravidelně do styku. Nejlepším zdrojem se tak pro nás stává elektronický seznam advokátů na stránkách České advokátní komory. Abychom si však nemuseli procházet celý výčet zhruba deseti tisíc advokátů, které komora sdružuje, je dobré mít alespoň hrubou představu o tom, koho vlastně hledáme.

Na začátku bychom si měli ujasnit, jak velký problém potřebujeme s právním zástupcem řešit. Od toho se bude odvíjet, zda nám bude stačit jeden právní zástupce anebo raději využijeme služeb velké advokátní kanceláře, která sdružuje hned několik odborníků, jejichž poradenství by se nám mohlo hodit. Zatímco velké firmy nám nabídnou komplexní služby, malé advokátní kanceláře se vyznačují individuálnějším přístupem ke každému klientovi.

Advokáta bychom měli volit také podle toho, na jakou oblast práva se specializuje. Pokud chceme například řešit rozvod, odborník na trestní právo nám nebude příliš platný. Před tím, než někoho oslovíme, měli bychom si tedy zjistit, že se dotyčný člověk vážně věnuje dané oblasti práva. Kromě advokátů specialistů se můžeme setkat také s advokáty, kteří vykonávají takzvanou generální praxi. To znamená, že poskytují právní služby ve všech hlavních oblastech práva. Advokát s generální praxí tak může pomoct prakticky každému klientovi bez ohledu na to, v jaké právní oblasti se jeho problém nachází.

Advokát s generální praxí