Hurá do demolice? Demolice není žádná hurá akce

Hurá do demolice? Demolice není žádná hurá akce

Sehnat stavební parcelu v dobré lokalitě může být dnes opravdu oříšek. Proto řada lidí neváhá koupit pozemek, na kterém stojí starý rozpadající se dům ve stavu, kdy rekonstrukce nepřipadá v úvahu. V takovém případě se samozřejmě chcete vrhnout co nejdříve do demolice zničené stavby a uvolnit prostor pro váš dům snů. Odstranění stavby podléhá stavebnímu zákonu a proto pokud se nejedná pouze o malou kůlnu na nářadí nebo menší skleník, návštěvě stavebního úřadu se nevyhnete. Nejčastěji je třeba ohlášení, ovšem není žádnou výjimkou, že stavební úřad potřebuje doložit celou řadu dalších dokumentů. Může se jednat například o technický popis demolice nebo doložení stávajícího stavu objektu. V případě, že na postavení stavby bylo třeba povolení, bude třeba i k její likvidaci a demolici může provádět pouze specializovaná firma.

Dále je třeba si dát pozor, zda se nemovitost nenachází v památkové zóně. V takovém případě budete potřebovat i vyjádření příslušného správního orgánu památkové péče. Další překážkou pro bourací práce může být přítomnost azbestu ve staré stavbě. Ten najdete například v nástavcích na starých komínech. Pokud se tak stane, musíte stavební úřad požádat o povolení k likvidaci azbestu a také získat stanovisko příslušné hygienické stanice. Pro to, abyste získali stanovisko od hygienické stanice budete muset předložit způsob likvidace azbestu, ochranu ovzduší při jeho odstraňování a místo jeho bezpečného uložení. Ovšem i samotná stavební suť se řídí zákonem o nakládání s odpady. Proto i u ní musíte zajistit její likvidaci v souladu s předpisy, je nutné i roztřídit na jednotlivé stavební komponenty a materiály a získat potvrzení o správném nakládání s odpady.

Z toho plyne, že do demolice se nejde pustit jen tak na vlastní pěst. Tyto práce jsou nebezpečné a často je musí provádět profesionálové kvůli všem potřebným potvrzením. Můžete oslovit například firmu Zdeněk Pastva s.r.o. zaměřující se na demolice, bourací práce ale nejen na ně. Vždy je výhodné si na demolici a následnou stavbu nového domu najmout jednu stavební firmu, protože pak demolici bude provádět maximálně účelně a úsporně, aby si ulehčila novostavbu. I na to se firma Zdeněk Pastva s.r.o. zaměřuje a může vám nabídnout své zkušenosti.