Budoucnost mají jen energeticky úsporné domy

Budoucnost mají jen energeticky úsporné domy

V souvislosti s ochranou životního prostředí jsou kladeny velké nároky na energetickou náročnost budov. Pod tímto pojmem si lze představit veškeré energie, které jsou potřebné pro provoz budovy. Je to energie na vytápění, pro přípravu teplé vody, chlazení, větrání, klimatizaci a na osvětlení prostor. Je ustanoveno sedm tříd energetické náročnosti, od „A“, neboli mimořádně úsporné“ až po „G“, mimořádně nehospodárnou. Aby budovy splnily všechny požadavky na energetickou náročnost, musejí spadat do jedné ze tří tříd, „A“ až „C“. Třída „B“ je úsporná a „C“ vyhovující. Podle platných zákonů certifikát energetického hospodaření vyžadují rodinné a bytové domy, administrativní budovy, nemocnice, školy, hotely, restaurace, sportovní haly, obchodní a jiné budovy, které využívají energii. Z povinnosti dokládat certifikát energetické náročnosti jsou vyloučeny historické budovy, památníky, církevní objekty, v nichž se vykonávají obřady, průmyslové budovy a dílny s rozlohou do 50 metrů čtverečních, a také budovy, využívané jen sezónně. Metoda výpočtu energetické náročnosti budovy je přesně definována a vychází z technických norem. Certifikát je nezbytný při kolaudačním řízení, vyžaduje se i při prodeji, koupi nebo pronájmu budovy. Čím nižší spotřeba energií v objektu je, tím je hospodárnější a tím nižší jsou provozní náklady. Energetický certifikát zobrazuje i lepší technický stav objektu. Cílem certifikace budov je zvýšit zájem o koupi a stavbu nízkoenergetických domů, a také o renovaci starších budov. Získání hospodárné nemovitosti je výhodné pro investory, developery i kupující. Pokud má budova certifikát, prodávající může žádat vyšší cenu. O vystavení certifikátu energetické náročnosti budov žádají jejich vlastníci při prodeji, odevzdávají ho novým majitelům, kopii dostávají nájemníci. Certifikát vystavuje odborně způsobilá osoba na dobu 10 let, pokud nedojde ke stavebním úpravám a změnám v technickém zařízení budovy.