Aby požáry neměly šanci

Aby požáry neměly šanci

Požární bezpečnost staveb je cíl, který si stanovili specialisté a absolventi Vysoké školy báňské v Ostravě – Technické univerzity, fakulty požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. A proto v roce 2003 založili firmu Ampeng. Zakládající členové za sebou mají více než 25 let v oboru, z toho 15 let v hasičském záchranném sboru. Kromě zajištění požární bezpečnosti se firma věnuje i řízení kariéry a lidských zdrojů. Možná si řeknete, že podobných firem je spousta. Zkuste ale spoulpracovat s AMPengem a zjistíte, že se jeho pracovníci odlišují od jiných koncepčním přístupem, odborností a know-how, myslí pružně a kreativně a nabízejí efektivní a nestandardní řešení. Chtějí u svých partnerů zajistit takové prostředí, aby bylo na první pohled patrné, že je problematice požární bezpečnosti staveb věnována maximální možná pozornost.

V AMPengu je tým osmi autorizovaných inženýrů bezpečnosti staveb, dva autorizovaní inženýři pro pozemní stavby, kteří se věnují civilní ochraně a improvizovaným úkrytům. Dva specialisté se věnují požárnímu větrání přirozenému i strojnímu, další čtyři mají na starosti sprinklery, inergen, hi-fog a další systémy hašení. Osm odborně způsobilých osob tvoří tým outsourcing požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

AMPeng umí projektovat samočinné odvětrávací zařízení, sprinklerovou ochranu, pěnové, plynové a mlhové hasící zařízení, a to podle norem, platných v České republice, Evropské unii i Spojených státech amerických. Projekty se uskutečňují doma, na Slovensku i v zahraničí, a to za pomoci nejvyspělejší technologie a postupů práce. Klienti mají nárok na servis a péči v průběhu zakázky i po jejím ukončení. Jestliže se vyskytnou specifické problémy, AMPeng svým zákazníkům poskytuje technickou a odbornou pomoc.

AMPeng je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001 a je pojištěn na škody způsobené výkonem povolání do výše 6 milionů korun.