Návrat fenoménu bytových družstev

Návrat fenoménu bytových družstev

Mohlo by se zdát, že bytová družstva jsou záležitostí minulosti, zvlášť, když jejich počet ještě do nedávna klesal. Opak je ale pravdou – krize bydlení, rostoucí ceny nájmů a lačnost po nemovitostech vedly k nečekanému comebacku družstevního bydlení.

Jak takové družstvo funguje? Družstvo je typem právnické osoby, a cílem družstva bytového je primárně uspokojovat potřeby svých členů spojené s bydlením. Kromě toho je to správa nemovitostí, případně se může věnovat podnikání jako vedlejší činnosti. Bytové družstvo vlastní budovu, v níž se nachází družstevní byty, které poté poskytuje do nájmu svým členům.

Družstevní byt je vhodnou alternativou ke klasickému nájemnímu bytu, pokud nemáte dostatek peněz na nákup vlastního bytu nebo drahou hypotéku. Aby se mohla osoba stát členem bytového družstva, musí splatit většinou okolo 30 % ceny bytu a zbytek ceny poté doplácí formou nájemného, které je často nižší než tržní nájemné. Člen má právo uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu na dobu neurčitou, což je v této nepředvídatelné době záruka jistoty a bezpečí. Svůj družstevní podíl může člen také „prodat“, tedy převést na jinou osobu.

Pokud vás koncept bytových družstev zaujal, například v Teplicích působí již přes 20 let bytové družstvo Trnovany. Kromě pronájmu družstevních bytů a nebytových prostor se teplické družstvo věnuje správě bytů a zabezpečuje údržbu, provoz i opravy bytového i nebytového fondu družstva. V posledních letech dokonce BD Trnovany investovalo do oprav a rekonstrukcí několika svých budov, a jeho členové se tak můžou těšit z moderní fasády, opravených prostor uvnitř i zvenku nebo třeba z nového zateplení. Družstva a jejich správa jsou navíc skvělým nácvikem demokracie, členové volí své zástupce, hlasují o podstatných záležitostech týkajících se družstva a učí se přitom vyjednávání i kompromisům.