Zemědělcům se může výroba bioplynu vyplatit

Zemědělcům se může výroba bioplynu vyplatit

O bioplynu a jeho produkci koluje řada mýtů a polopravd. Je pravda, že pravděpodobně není naší jedinou a nenahraditelnou možností, co se budoucnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů týká a že má i své nevýhody, na druhou stranu, pokud se však zabýváte zemědělstvím, může se vám bioplynová stanice opravdu hodit a vyplatit.

V zemědělství nebo při chovu hospodářských zvířat, pro chov prasat nebo produkci mléka, totiž vzniká velké množství biologického odpadu. Tento odpad je možné velmi efektivně využít právě k výrobě bioplynu. Bioplyn obsahuje až 70 % methanu, který tvoří také hlavní složku zemního plynu, a tak může sloužit jako alternativa k normálnímu plynu, který je neobnovitelným zdrojem. Bioplyn tedy slouží jako zdroj elektrické energie nebo tepla a můžete jím vytápět své vlastní budovy nebo ho prodávat do sítě. Mimo to při vzniku bioplynu vzniká ekologicky nezávadná kapalná látka, která může posloužit jako dobré hnojivo. Díky tomu opravdu naplno využijete plný potenciál bioplynové stanice a vyplatí se vám.

 

A jak si výrobu bioplynu v bioplynových stancích představit? Zředěná a rozmělněná organická hmota se zahřívá ve velké nádrži, fermentoru, asi na teplotu 42°C. U toho dochází k rozkladným procesům a současně vzniká bioplyn, který je následně odváděn do plynojemu, kde se upravuje a čistí. Pokud má sloužit k výrobě elektrické energie, je bioplyn po vyčištění spalován v kogenerační jednotce. Ta je vlastně spalovací motor s elektrickým generátorem, speciálně uzpůsobený ke spalování bioplynu. Vzniklé teplo z chlazení motoru je poté možné využít k vytápění například administrativních budov nebo seníků ro sušení zemědělských produktů.