Štěrky a písky ve stavebnictví

Štěrky a písky ve stavebnictví

Stavba domu nebo jakákoliv jiná stavba by se neobešla bez stavebního materiálu. Základem všech stavebních materiálů je písek a kamenivo. Druhů písků, štěrků i kamenů existuje mnoho a obzvláště ve stavebnictví je potřeba dobře volit, který bude použit na co. Nejdřív se ve zkratce podíváme na to, jak se co těží a kde vznikají první rozdíly mezi danými materiály.

Kameny se získávají v lomech, odstřelem ze skály, dále jsou potom zpracovány na výrobní lince, kde dochází k drcení na menší částice, třízeny na sítech a nakonec uloženy na deponiích neboli skládkách materiálu. Nejčastějším materiálem pro drcené kamenivo je žula, rula, vápenec, pískovec a čedič. Štěrkopísek a písek je většinou těžen z vody, ale může se získávat i suchou těžbou.

U všech druhů materiálů se rozlišuje frakce neboli hrubost. Ta hraje u dalšího využití materiálu klíčovou roli. U písků má nejjemnější frakci písek kopaný, který je vodný na maltu a omítky, hrubější písek betonářský jak už název napovídá je vhodný do betonových směsí a zásypový písek se využívá po zemních pracích k zasypání inženýrských sítí.

Štěrky se používají především jako posypový materiál, nejjemnější pod zámkovou dlažbu, hrubší pod chodníky nebo ke zpevnění cest a nejhrubší pod vozovky. Mezi další často využívané stavební materiály se řadí kačírek, což je jemné kamenivo, které se používá jako posypový okrasný materiál. K okrasným materiálům patří i mulčovací kůra, která však má i praktické využití.

všechny tyto materiály bývají uskladněné na deponiích. Ty také můžete využít, pokud materiál z výkopových prací chcete ještě později využít. Při stavbě domu se nevyplatí se vykopané zeminy a sutě zbavovat, může se hodit při pozdější úpravě terénu a nová zemina se získává složitě.