Nezanedbatelnou součástí měst a obcí jsou veřejné zeleně

Nezanedbatelnou součástí měst a obcí jsou veřejné zeleně

Velmi důležitou součástí všech obcí a měst jsou obecní a veřejné zeleně. Avšak často se jim nevěnuje taková pozornost, jakou si zaslouží, protože si lidé neuvědomují její hlavní funkce. Mezi zelené plochy spadají veškeré nesoukromé zelené plochy v centru i okolí obce. Typ umístění zeleně se může dělit dle intravilánu a extravilánu. Zeleně v intravilánu jsou takové zelené plochy, které se nachází v zastavěných částech obcí a měst. Jedná se zejména o aleje, parky, zahrady, lesoparky, trávníky a další. Naopak obecní zeleň umístěná v extravilánu je zelení mimo zastavěné části obcí a měst. Jsou to louky, lesy, pole, mokřady či háje.

Jaké jsou hlavní funkce veřejné zeleně?

Hlavní funkcí je zejména funkce ekologická, kdy zeleň má za následek lepší kvalitu ovzduší. Nejen že zachycuje drobné nečistoty a prachové částice ve vzduchu, ale také snižuje množství oxidu uhličitého v atmosféře. Veřejná zeleň napomáhá ke větší vlhkosti a v parném létě je zeleň často jediným účinným únikem před rozpálenými budovami. Zeleň má také estetickou funkci, díky ní dostávají města i obce specifický vzhled a jsou pro obyvatele mnohem lepším místem k životu. Jsou důležité pro psychiku člověka, jelikož bylo dokázáno, že blízkost přírody má pozitivní vliv na psychický i fyzický stav jedinců. Veřejná zeleň je i skvělým místem pro společenské střetávání obyvatelů dané obce nebo města.

O takovou zeleň je potřeba se i dostatečně starat. V závislosti na velikost a kompozici zeleně je třeba k takovému úkonu pozvat ty správné lidi či firmy. Pokud hledáte někoho pro úpravu veřejné zeleně v okolí města Karviná neváhejte se obrátit na pana Ing. Romana Mamicu. Kromě úpravy a údržby veřejné zeleně, se zaměřuje i na sekání trávy, terénní úpravy a kácení dřevin či stromů.