Kontejnery se v dopravě osvědčily

Kontejnery se v dopravě osvědčily

Silnice České republiky brázdí kamiony z mnoha zemí, vše značek, s náklady různého druhu. Není divu, při poloze v srdci Evropy se řidiči našemu území často ani nemohou vyhnout. Náklady jsou přepravovány do zahraničních přístavů, případně z nich směřují do naší země nebo dál, do zemí našich sousedů, případně i na vzdálenější místa. Spousta nákladů je vezena jen několik desítek kilometrů, do jiného města, kraje nebo třeba jen na skládku nebo jiné místo. Nákladní doprava je často spojována s kontejnery. Jde o moderní a efektivní způsob přepravy, která je čistá, rychlá a vhodná pro více druhů nákladů. Kontejnery se začaly využívat k přepravě zboží od padesátých let dvacátého století v zámořské přepravě, v sedmdesátých letech byly vydány normy ISO pro standardní kontejnery a nastal jejich bouřlivý rozvoj. S kontejnery se snadno manipuluje, dají se stohovat, zaměňovat a umožňují dokonale využít ložný prostor dopravních prostředků. Zboží se nemusí pracně a zdlouhavě vykládat v pytlích a bednách. Díky kontejnerům se doba překládky zkrátila o 84 procent a náklady na překládku o jednu třetinu. Kontejnery se používají v pěti délkách, od 6,1 do 16,2 metrů. Když je náklad přepraven do přístavu, kontejnery se díky automatizované nakládce rychle dostanou na ložné plochy vlaků nebo nákladních automobilů. Vše je řízeno automaticky.

Kontejnery se osvědčily a hojně se dnes využívají také v tuzemské přepravě, při stavebních pracích, při přepravě sypkých materiálů i jiných předmětů. Zákazník si nechá přistavět potřebný kontejner, naloží do něj všechen náklad, firma ho naloží a převeze na zadané místo, suť a odpady odveze k likvidaci. Některé firmy mají ve své výbavě hydraulickou ruku, která nakládku usnadní. Nákladní přepravě se věnuje hodně podnikatelů, jedním z nich je Karel Mrůzek z Jindřichova na severní Moravě.