Jeřábník nebo superhrdina?

Jeřábník nebo superhrdina?

V dnešní době existuje celá řada povolání, která můžeme dělat. Na některé potřebujeme vysokoškolské vzdělání, na jiné nám stačí absolvovat kurz a některé se zase neobejdou bez nutné dávky zručnosti a fyzické síly. Zatímco nad některými povolání se vůbec nepozastavujeme, jiné obdivujeme a jejich vykonavatelům skládáme poklonu. Poměrně zajímavým povoláním, které by nemohl dělat každý, ale zároveň nás často nenapadne nad ním hlouběji přemýšlet, je jeřábník.

Přestože k tomu, abychom mohli jeřáb řídit, nemusíme absolvovat několikaleté studium, ale stačí nám udělat si krátký kurz, není toto povolání z daleka jednoduchou záležitostí. Spousta z nás má kvůli závratím problém vylézt i na bytelnou rozhlednu jejíž vrchol je obehnán kamenným zábradlím a často i drátěným oplocením, aby se eliminovala i ta nejmenší šance na pád. O to více nereálná se nám potom může zdát představa, že sedíme v kabině jeřábu, který převyšuje nejeden okolní panelák a kymácí se ve větru. I silnější povahy by měly problém v těchto situacích zkrotit strach, natož ještě při tom všem ovládat rameno jeřábu a manipulovat s předměty, jejichž pád by mohl někoho zabít.

Nejen absence strachu z výšek, ale také dobrý zrak a bdělost je něco, co nesmí žádnému jeřábníkovi chybět. Kromě toho, že není jednoduché z takové výšky ovládat jeřáb tak, aby byl schopný přemístit těžký předmět přímo na místo určení, musí být jeřábník neustále ve střehu a sledovat veškeré dění na stavbě, aby byl v případě potřeby připraven okamžitě jednat. Vzhledem k tomu, že oproti ostatním řemeslníkům není na zemi v centru dění, musí většinu věcí sledovat zpovzdálí a být připravený na možný pokyn, kdy například na stavbu dorazí auto, jehož náklad je potřeba okamžitě složit.

Opomenout nelze ani fakt, že jeřábník stráví v malé kukani svého stroje často i deset hodin, aniž by slezl dolů „poklábosit“ s ostatními pracovníky. Také tento fakt tak může být poměrně náročný na psychiku, a ne každý podobnou izolaci a pobyt v malém prostoru snáší dobře. Asi nejdůležitějším faktorem, který však mnoho lidí od práce jeřábníka odrazuje, je nebezpečí pádu. Zatímco běžné pracovní úrazy na stavbě mohou končit například zlomenou rukou, pád z jeřábu by mohl mít naprosto fatální následky. Je proto důležité provádět pravidelnou revizi jeřábů, aby se podobná nebezpečí maximálně eliminovala.