Dostatek zeleně ve městech nám může pomoci předejít řadě onemocnění

Dostatek zeleně ve městech nám může pomoci předejít řadě onemocnění

I ti největší „měšťáci“, kteří si neumí představit žít jinde než v centru všeho dění, mezi bary, restauracemi a obchodními centry, potřebují mít kolem sebe alespoň kousek zeleně. I když si to často neuvědomujeme, přírodu ve svém životě zkrátka potřebujeme. Není proto náhoda, že každé větší či menší město zdobí park, chodníky lemuje zatravněná plocha a sem tam se podél cesty objeví stromořadí.

Kromě toho, že zelené prvky vdechnou městu život a z jinak „betonové kostky“ vytvoří příjemný prostor pro život a rekreaci, má zeleň také praktické využití. Kanadská studie například ukázala, že přítomnost zeleně ve městě může výrazně ovlivnit zdraví jeho obyvatel, a dokonce redukovat příčiny smrtelných nemocí. Zjednodušeně se dá říct, že kvalita našeho života se zvyšuje úměrně s množstvím přírody, kterou jsme obklopeni. A právě u měst je tento efekt naprosto klíčový. Vyšší koncentrace lidí ve městech totiž zapříčiňuje stres a má negativní dopady na duševní pohodu. A vzhledem k tomu, že přemíra stresu je jedním z nejčastějších příčin duševních i fyzických onemocnění, měl by být kousek zelené krajiny nedílnou součástí každého města.

Trávu a stromy však nestačí pouze zasadit, ale především si žádají kvalitní péči. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu sdružuje odborníky ze třech základních sekcí – Sekce pro péči o dřeviny, Sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu a Sekce Správa zeleně – kteří mají velkou zásluhu na tom, že jsou parky a zeleň nejen ve městě funkční a vytváří hezké a příjemné prostředí pro sport i rekreaci.

Cílem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu je kromě samotné péče o přírodu také organizace celoživotního vzdělávání v oblasti zahradní a krajinářské tvorby. Díky odborným znalostem a specializaci svých členů může Společnost neustále přinášet a rozšiřovat inovace, které ihned propojuje s praxí. Spojení krajinářských architektů, zástupců měst a obcí z odborů správy veřejné zeleně či vědeckých pracovníků umožňuje této neziskové organizaci dělat velké a komplexní změny vedoucí k vylepšení veřejných prostor a spolu s nimi i kvality života obyvatel. Díky nadšení a aktivitě dobrovolníků, kteří mají na starost většinu činnosti organizace, se společnost neustále posouvá a přináší další inovace, které můžeme využít nejen na veřejném prostranství, ale také u nás na zahradě.