Čistá voda bezpečněji než dřív

Čistá voda bezpečněji než dřív

I když může voda působit na první pohled čistě, nemusí tomu tak být. Ba dokonce tomu tak většinou ani není. Voda totiž může obsahovat nejrůznější choroboplodné zárodky, které je třeba odstranit. K tomuto se nejčastěji používá chlorování nebo modernější metody, mezi které patří třeba dezinfekce chlordioxidem. Nicméně i když díky těmto postupům dosáhneme kýženého výsledku, tedy čisté a nezávadné vody, stále pracujeme s chemií, která pro nás není také příliš příznivá.

Obzvláště v dnešní době, kdy se snažíme všechno řešit co nejvíce ekologicky a šetřit nejen životní prostředí, se lidé snažili vymyslet, jak vyčistit vodu co nejvíce ekologicky a vyhnout se tak větším chemickým zásahům. Tak objevili UV záření.

Jedná se o elektromagnetické záření, které se pohybuje v rozmezí 100 až 400 nm. Úprava vody UV zářením se stala novou možností, jak z vody odstranit choroboplodné látky. Navíc, na rozdíl od chemického čistění vody, zabraňuje UV záření opětovné obnovení poškozených buněk. Záření totiž poškozuje nukleové kyseliny, enzymy, proteiny a další biomolekuly, což obnovení buněk zabraňuje.

Používání UV záření pro čištění a dezinfekci vody má řadu výhod. Jednou z nich je pochopitelně absence chemických látek. Další výhodou oproti chemickému čištění je, že se nemění složení vody, stejně jako chuť vody zůstává stejná jako před dezinfekcí. Čistění také není závislé na teplotě vody. Vyčistěním vody pomocí ultrafialového záření nevznikají žádné vedlejší produkty dezinfekce, které by vykazovaly negativní dopad na zdraví.

Zdrojem ultrafialového záření jsou takzvané UV lampy. Ty se dají klasifikovat hned na tři skupiny, a to podle tlaku uvnitř trubice. Můžeme se tak setkat s lampami nízkotlakými, střednětlakými či s lampami s vysokou intenzitou s „pulzním“ způsobem emise.

Podobně jako jiné metody čištění vody s sebou také UV záření nese určitá rizika. Nicméně žádná z nich zatím nebyla stoprocentně prokázána a je jich podstatně méně než u chemického čistění. Pokud věda vývoj půjde takto pořád dál, možná se nám jednou povede zbavit veškerých rizik a čištění vody provádět čistě přírodní cestou.