Celý archiv na flash nebo disk

Celý archiv na flash nebo disk

Celým naším životem nás provázejí různé dokumenty, některé mají čistě úřední charakter, jako například rodný list, vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom, oddací list, pracovní smlouva a další. Jiné jsou spíše osobního rázu, ale o to pro nás často cennější – fotografie z dětství, ze školy, plakáty, kroniky, výkresy, různé sbírky a další vzpomínky v papírové podobě.

Papír i fotografie často podléhá zkáze, dokument se může znehodnotit, vyblednout, potrhat. Papíry navíc zabírají v naší domácnosti spoustu místa a pokud nejsou pečlivě setříděné, vyhledat rychle konkrétní dokument bývá obtížné. Řešením je nechat si dokumenty a písemnosti šetrně převést na profesionálním zařízení do digitální podoby. Písemnosti se dají skenovat barevně nebo černobíle, s různým stupněm rozlišení a v různých formátech. Zdigitalizované dokumenty, pokud si to budete přát, je možné opět vytisknout a nechat vyvázat do kroužkové nebo termovazby, případně nechat zalaminovat.

Zdigitalizované fotografie můžeme uchovat v počítači a máme je kdykoliv k dispozici.

Někdy je potřeba písemnosti zálohovat, aby se ochránily pro případ ztráty. Lze využít tak zvaného reformátování dokumentů, kdy se kopíruje totožný obsah, popřípadě i shodná grafická forma z jednoho média na jiné. Kvalitně skenovat se dají i knihy, staré tisky, rukopisy, mapy, volné i vázané noviny. Skenovat se dá prakticky cokoliv až do formátu A3, snímky i do formátu A1. Skeny jsou ve vysoké kvalitě a barevném podání.

Digitalizace dokumentů přinese každému zákazníkovi především radikální úsporu místa, umožní snadné vyhledávání dokumentů a dobrou orientaci i v rozsáhlých materiálech. Dokumenty, které jsou ohroženy kvůli degradaci papíru, se daří tímto způsobem uchovat na další desetiletí, již poškozené dokumenty se díky speciálním programům daří zachránit. Dokumenty v digitální podobě lze daleko aktivněji využívat, posílat e-mailem, zveřejnit na internetu. Vystavený dokument bude moci číst a využívat najednou velké množství lidí, aniž by ho bylo třeba kopírovat.