Život bez potkanů, mravenců a švábů

Život bez potkanů, mravenců a švábů

Obyvatele domů a bytů může velmi potrápit výskyt plísně, hmyz nebo dokonce hlodavci. Stává se to zejména ve starší zástavbě, problém se ale nevyhýbá ani zcela novým domům. V létě se zase doma nebo i na chalupách objevují vosí a sršní hnízda. Jejich obyvatelé mohou způsobit lidem velké nepříjemnosti, zvláště těm, kteří mají na vosí nebo sršní jed alergii. Řešením je povolat zkušeného deratizátora. Zbaví vás švábů, mravenců, pavouků, myší, potkanů, krys a dalších škůdců na vašem majetku. Deratizátor dokáže vyčistit jakékoliv prostory, používá při tom účinné, zdravotně nezávadné a normami povolené dezinfekční a hubící prostředky. Ke své práci vydá protokol, který je dokladem o tom, že provedený zásah proběhl v souladu s hygienickými normami a předpisy. Zajistí také instalaci hrotového a síťového programu, který navždy odradí holuby, aby usedali na vaše balkony, okna a římsy, a působili na vaší omítce svým trusem nepříjemné a obtížně odstranitelné skvrny. Pokud je potřeba prostory, znečištěné hlodavci, hmyzem, nebo poničené plísní uklidit, deratizér to zajistí, zamořené věci odveze a na vaše přání zlikviduje.

Služby deratizace a dezinfence si objednávají hlavně majitelé potravinářských provozů, kteří musejí dodržovat přísnou hygienu a nemohou dovolit škůdcům, aby ve výrobě páchali škodu. Jsou to mlýny, sklady, pekárny a také obchody s potravinami. Dále se často jezdí do zemědělských provozů, kde se provozuje rostlinná výroba, do drůbežáren, skleníků a odchoven prasat. Na hygienu dbají gastronomické provozy, jako jsou hotely, restaurace, jídelny a kuchyně, zdravotnické, jako nemocnice, polikliniky a ústavy sociální péče. Výjimkou nejsou výjezdy do veřejných budov, do škol, úřadů, na nádraží a pošty. Deratizéři zasahují také v průmyslových podnicích, soukromých objektech, domech, bytech, kancelářích a chatách. Zcela nenahraditelná a a neocenitelná je jejich činnost v těžko přístupných místech, jako jsou šachty, potrubí a kanalizace.

Deratizace v sobě zahrnuje průběžné monitorování výskytu hlodavců a jejich migračních vstupů. Deratizér podle druhu hlodavců kontroluje, doplňuje a obměňuje nástrahy, staré odstraňuje i s uhynulými jedinci. V rámci dezinfekce se monitoruje výskyt hmyzu, provádějí se represivní zásahy i preventivní opatření v místech, kde se hmyz nejčastěji vyskytuje, v kuchyních, šatnách a skladech.