Zbourat komín nebo most? Bezpečně a rychle

Zbourat komín nebo most? Bezpečně a rychle

Někdy se staví na tak zvané zelené louce, častěji však nastává situace, kdy se před samotnou novou stavbou musí odstranit stará a místo dokonale připravit pro stavební firmu. Jestliže jde o složitější konstrukce, je třeba si najmout firmu, která má odpovídající techniku a provádí jeřábnické práce. Bez těch se demolice výškových objektů, komínů, mostů a dalších staveb neobejde. Materiál z demoličních staveb se pečlivě třídí a recykluje, aby byl co nejvíce snížen negativní dopad demolice na životní prostředí. Po dovozu suti je místo demolice precizně připravené pro realizaci dalších záměrů. S každou demolicí pracovníci firmy získávají nové zkušenosti, proto je dobře si vybrat firmu, která už má na svém kontě větší množství zakázek. Tým profesionálů totiž nepřekvapí ani ty nejsložitější technologické překážky.

Například demolice ocelových konstrukcí se provádějí s pomocí speciálních bagrů a široké škály přídavných zařízení. Ocelové traverzy se stříhají hydraulickými nůžkami, železné díly se upravují do požadovaných rozměrů a odvážejí. Stejně tak je na techniku náročná demolice železobetonových konstrukcí. Jsou při nich kladeny vysoké nároky na třídění materiálů, a to zejména tehdy, je-li při stavbě použit nejen beton, ale i cihly. Odpad z betonu, cihel a dalších mot se recykluje a opětovně využívá. Dopad na životní prostředí musí být co nejmenší a majitel stavby získá prodejem recyklovaného materiálu další prostředky. Velmi specifický přístup vyžaduje demolice výškových budov a komínů. Jednou z možností, jak komín nebo jinou vysokou stavbu zlikvidovat, je upevnit na výškový jeřáb hydraulické nůžky, dálkově ovládané z pásového rypadla. Tato metoda je velmi rychlá a zároveň bezpečná. Mosty se likvidují klasickou metodou s pomocí hydraulických kladiv a hydraulických nůžek. Nebo se tato metoda kombinuje se snášením jednotlivých nosníků konstrukce mostu.

Některé práce se provádějí za pomoci autojeřábů se zkušenou a speciálně vyškolenou obsluhou. Autojeřáby musejí být ve vynikajícím technickém stavu a podléhat pravidelné technické kontrole.