Zahradní pohoda od architekta

Zahradní pohoda od architekta

Máme rádi přírodu, zelené stromy, květinové záhony, případně i umělecké předměty a sochy rozmístěné v parcích. A proč nás toto prostředí tak přitahuje? V parcích je klid a my dostáváme tolik potřebnou porci harmonie ve světě plném aut a hluku.

Velkou zásluhu na budování veřejných zelených prostranství mají zahradní architekti. Slavné zahradníky si najímali už majitelé zámků a svěřovali jim úpravu svých zahrad. Dodnes obdivujeme toto přírodní dědictví. Móda se samozřejmě měnila, někdo dává přednost upraveným zahradám francouzského typu, kde má všechno svoje místo a svůj řád. Zahradu takového typu můžeme vidět například v Kroměříži pod názvem Květná. Zeleň je geometricky stříhaná, květiny jsou vysázené do nádherných ornamentů, všude vládne symetrie a perspektiva, doplněná sochařskými díly, bludišti a vodními prvky. Úplně jiné jsou anglické parky, které reprezentují styl, připomínající krajinu. Vznikl v Anglii na počátku 18. století a často nahradil formálnější francouzský.

Anglický park je nepravidelný, nesymetrický, nemá přímé linie. Architekti se geometrickým tvarům úmyslně vyhýbají, aby dosáhli dojmu původní krajiny. Nedá se však říci, že by tyto parky postrádaly vnitřní harmonii, spíše naopak. Vše je vyvážené a tvoří ucelenou kompozici, kde se pracuje se zelenou hmotou, stromy, keři, terénem a vodou, aby vzniklo příjemné prostředí. Hlavní součástí jsou sekané trávníky na rozlehlých plochách v kontrastu s vodními plochami a lesním pozadím. Výrazným prvkem parku jsou mosty nad soustavami nádrží, které napodobují řeku s jejími ohyby a břehy. Park má působit jako přirozený celek, do kterého člověk vůbec, nebo jen minimálně zasahuje.

Pokud si přejete, aby i vaše zahrada působila harmonicky a vyváženě, neexperimentujte se pozvěte si odborníky. Vyberou vám takové rostliny, které se pro vaši zahradu nejvíce hodí. Málokdo má k dispozici takovou plochu, aby si kolem domu mohl nechat vybudovat anglický park, ale i na malé zahrádce se dají udělat zázraky. Zahradní architekt se bude zajímat v souvislosti s vaším domem a zahradou o ekologii, sociální a místní podmínky, a navrhne úpravy tak, aby přinesly požadovaný výsledek. Každý centimetr vašeho pozemku je třeba využít, nemusí být nutně celý osázený rostlinami, ale musí v něm být místo na pohyb a dobrý rozhled. Musí vyniknout rostliny s největší estetickou hodnotou, jiné dotvoří celou kompozici.