Z jakých střech dnes můžeme vybírat?

Z jakých střech dnes můžeme vybírat?

Střecha je jednou z nejdůležitějších částí domu, která má významný vliv nejen na zateplení a ochranu vašeho příbytku, ale také na jeho životnost. V praxi se dnes můžeme setkat s několika typy střech, které se liší nejen barvou a tvarem, ale také svým využitím.

Podle sklonu můžeme střechy rozdělit na ploché, šikmé a strmé, které mají sklon větší než 45 stupňů. Ani plochá střecha však není rovná jako podlaha. Aby se na střeše nehromadila voda a nedržel se na ní sníh, který by ji mohl brzy zničit, musí mít alespoň malý spád. Díky mírnému podnebí, které v České republice máme, jsou zde podmínky jak pro ploché, tak také šikmé střechy. Šikmé střechy potom najdeme především v severnějších a horských oblastech, kde je častější výskyt sněhu. Pokud se pod střechou nachází podkrovní prostor, jedná se z pravidla o zateplenou střechu, která vytváří v domě nový prostor, který může sloužit jako malý pokojíček, pracovna, nebo třeba šatna.

Součástí každé střechy je nosná konstrukce a plášť. Na rozdíl od pláště však nosnou konstrukci na domě nevidíme, nicméně by bez ní střecha nemohla plnit svou funkci ani držet tvar. U plochých střech, které se běžně používají například u panelových domů, bývá nosná konstrukce většinou ze stejného materiálu, ze kterého je postavena celá budova. V případě rodinných domů se šikmou střechou tvoří nosnou konstrukci z pravidla dřevěný krov. Modernější alternativou krovů jsou dnes dřevěné příhradové vazníky. Na rozdíl od dřevěných krovů, které se vyrábí přímo na stavbě, se vazníky vyrábí již předem na automatických linkách. Z hlediska nutnosti podepření jsou potom klasické vazníky mnohem výhodnější než krov, protože z pravidla nevyžadují žádné nosné vnitřní stěny, ale opírají se pouze o obvodové nosné zdi.

Společnost RK Vazníky, s.r.o. se zabývá montáží a výrobou příhradových vazníků včetně statických návrhů a komplexních řešení. Služby firmy hojně využívají projektanti, architekti či stavební a developerské subjekty. Kromě realizace příhradových vazníků nabízí firma také celkový návrh a zhotovení bezplatné cenové kalkulace. Návrh obsahuje statistický výpočet, který je prováděn specifickým počítačovým programem, který zaručuje jeho maximální přesnost a časovou optimalizaci. V programu společnost vytvoří kompletní výrobní dokumentaci a montážní plán, podle kterého poté probíhá montáž přímo na stavbě. Po vyhotovení projektu a cenového odhadu zajistí firma pomocí externích dopravců také autodopravu a následnou montáž přímo na místě. Celá montáž, která se provádí pomocí autojeřábu nebo nákladního automobilu s hydraulickou rukou, trvá průměrně 2-3 dny.