Vytyčují hranice pozemků i směr ražby

Vytyčují hranice pozemků i směr ražby

Byli u stavby ropovodu Mero, plynovodu Bylany, opravovali produktovod Radostín, Záluží, podíleli se na stavbě dálnice D47 na severní Moravě, kanalizace v Ostravě, nové lékárny ve ve Fakultní nemocnici Olomouc a obchodního centra v Orlové. Na jich pomyslném kontě jsou liniové potrubní a kabelové trasy, silnice, dálnice, mosty, stavby spadající do důlně měřičské činnosti i pozemního stavitelství.

V rámci inženýrské geodézie se geodeti věnují práci v bodových polích, vytyčování staveb, zaměření skutečného provedení staveb a inženýrských sítí, měření jeřábových drah. Sledují také posuny a deformace, vypracovávají mapové podklady pro projektování staveb, digitální základní mapy závodů, technické mapy měst, a také mapové podklady pro GIS. Při důlně měřičské činnosti vytyčují směr ražby, zaměřují a vyhodnocují profily. Fyzickým i právnickým osobám poskytují služby, týkající se zápisu do katastu nemovitostí. Dělají geometrické plány pro rozdělení pozemku, pro vyznačení budovy, pro vymezení věcného břemene a vytyčují vlastnické hranice pozemků.

Společnost Geprois byl založena v roce 1994, je držitelem certifikátu kvality. Spolupracuje s klienty z největších stavebních firem a státních institucí. Při práci používají geodeti z Geproisu moderní techniku firmy Leica a specializovaný sofware.

Kdo by se chtěl v této firmě naučit něco nového, má šanci pracovat jeko brigádník. Absolventi s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru geodézie a řidičským průkazem skupiny B jsou vítáni na pozice geodet.