Výkaly a jiné klumpy vyčistíme z vaší žumpy

Výkaly a jiné klumpy vyčistíme z vaší žumpy

Zdaleka ne ve všech obcích je zavedena kanalizace. Proto je čas od času potřeba zavolat firmu, která se specializuje na čištění odpadů a kanalizace, aby vaši jímku, septik nebo žumpu vyvezla. Kdo ví, co dokáže plná jímka udělat, si dobře uvědomuje, že s čištěním  a vývozem fekálií, odpadů, tuku z kuchyně a jiných tekutých odpadů není radno otálet a nenechávat vše až na poslední chvíli.

Čištění kanalizace je většinou spojeno i s jejím propláchnutím, a případně i kontrolou potrubí kamerovým systémem. Jak takové čištění vypadá? Přijede fekální vůz, vysaje z jímky všechny fekálie a odveze je do čističky odpadních vod. Když si to zákazník přeje, pracovník firmy důkladně očistí stěny jímky tlakovou pistolí. Vyčištěná jímka nebo žumpa funguje daleko lépe a vy se vyvarujete kontaminace vody nebo půdy nebezpečnými látkami. Úplně nezbytné je vyvezení jímky v případě, kdy je  ji třeba opravit nebo zlikvidovat.

Čistí se také kanalizace, většinou vodou pod tlakem. Potrubí je po takovém zásahu čisté, bez usazenin. Vysokotlaké čistění kanalizace je moderní metoda, která zajistí i dokonalé vyčištění uličních vpustí, odpadů, stoupaček a dešťových svodů. Někdy je užitečné odstranit usazeniny z kanalizačního potrubí preventivně, aby se neucpalo a nevznikl havarijní stav. S pravidelným čištěním kanalizace je to jako s jakoukoliv prevencí. Určitě se vyplatí.

V Teplicích a Ústeckém kraji se čištění odpadů a kanalizace věnuje firma, kterou provozují dva majitelé, Stanislav Beránek a Leoš Novák. Stanislav Beránek začal podnikat už v roce 1993, Leoš Novák, který má více než patnáctiletou praxi v oboru, se k němu připojil v roce 2004. Nyní oba pracují spolu a snaží se, aby byli jejich zákazníci spokojeni na sto procent. Nabízejí kompletní servis v čištění a také poskytují odborné rady, jak jímku, septik nebo žumpu udržovat, aby byla co nejdéle funkční, a jak ekologicky nakládat s odpadem. Při své činnosti užívají moderní vybavení, mají několik nákladních vozů na odvoz fekálií a na čištění kanalizace, a to potrubí o průměru od 60 do 125 milimetrů i od průměru 150 milimetrů.