Ve vlastním lese rostou hříbky nejlépe

Ve vlastním lese rostou hříbky nejlépe

Napadlo vás někdy, že byste si pořídili vlastní les? Možná na první nápad bláznivě znějící myšlenka má však mnoho do sebe, zvlášť pokud jste milovníky přírody. Chodit na procházky, na houby, jen tak si odpočnout ve stínu stromů, nasbírat si dřevo na táborák… Ovšem kromě této idylky má les i praktické využití, hodnota peněz je nejistá a pro vaše děti a vnoučata může být les velmi užitečný. Dřevo se dá využít na stavbu domu, na vytápění nebo se dá prodat a zpeněžit. A kromě peněz a citové hodnoty má les ještě svou nepopiratelnou ekologickou hodnotu a vy tak jako vlastníci lesa můžete mít dobrý pocit, že i váš kousek půdy je prospěšný nejen pro vás. Lesy pohlcují sluneční záření, produkují kyslík i zadrží oxid uhličitý.

A jak to je se správou lesa a co vše v něm můžete dělat? Každý drobný vlastník lesa, tj pokud les nepřekročí 50 hektarů si na odboru životního prostředí příslušné obce může zdarma vyzvednout lesní hospodářské osnovy, které určují plán zásahů, prořezávek, těžby a zalesnění. Nové osnovy se zpracovávají jednou za deset let a vždy při zpracování nových osnov, do nich vlastník lesa může promítnout své představy a požadavky o hospodaření v lese. Po jejich schválení je však nutné se jimi řídit a měnit je lze jen ze závažných důvodů.

Vraťme se však ještě o krok zpátky, a to nákup lesa. Je dobré si nechat ocenit pozemek odborníkem, aby jeho skutečná hodnota odpovídala ceně. Kromě koupi samotné ve vhodné si les nechat pojistit, dřevo je přece jen snadno hořlavé a kůrovec je hrozba všech lesníků. A pokud se bojíte toho, že nebudete vědět, jak se o les starat nebojte, najdete mnoho publikací a rádců, jak o les správně pečovat.