Tvrdá nebo měkká? Nejlepší je střed

Tvrdá nebo měkká? Nejlepší je střed

Voda se dnes do domácností dávno nenosí v okovech, žijeme mnohem pohodlněji, máme vodovody a voda nám doteče do kuchyně a koupelny potrubím. Na kvalitu vody jsme nároční a není se čemu divit. Špatná a nekvalitní voda se může zle podepsat na lidském zdraví a přinést jedinci nepříjemné zdravotní problémy. Tou nejhorší variantou jsou různé nákazy, které mohou postihnout tisíce uživatelů vodovodů. Proto se kvalita vody neustále sleduje v laboratořích. Sleduje se nejen pitná voda, ale také užitková, povrchová a odpadní, odebírají se i vzorky kalů z čistíren odpadních vod.

Voda může mít různý stupeň tvrdosti, ten je dán koncentrací vápníku a hořčíku. Když se voda hodnotí z technického hlediska, pracuje se s pěti stupni tvrdosti. Voda může být velmi měkká, měkká, mírně tvrdá, tvrdá nebo velmi tvrdá. Jednotkou tvrdosti je v soustavě SI mmol/l, užívají se ale i stupně německé, anglické, francouzské a americké. Vápník a hořčík mají ve vodě svoje nezastupitelné místo, jde o biogenní prvky, které jsou pro lidský organismus potřebné. V České republice jsou požadavky na kvalitu vody stanoveny vyhláškou, doporučenou hodnotou pro tvrdost vody jsou 2 – 3,5 mmol/l.

A jak se tvrdost nebo naopak měkkost vody projevuje v praxi? Pro většinu lidí je chuťově nepříjemná velmi měkká voda, která má mýdlovou chuť. Ale ani velmi tvrdá voda nemusí každému chutnat. Nejvíce se pro pití hodí voda mírně tvrdá, na praní a vaření spíše měkká až mírně tvrdá. Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti vody, například na hladině čaje se často tvoří povlak. Když do takového nápoje přidáme citrónovou šťávu nebo do vody před vařením přidáme špetku kyseliny citrónové, tvorbu povlaku omezíme. Podle některých údajů se ve tvrdé vodě vaří maso a zelenina déle než v měkké.

Kdo má doma tvrdou vodu, většinou to velmi rychle pozná podle toho, že se mu na stěnách varných nádob a bojlerů usazuje vodní kámen. Varem se totiž z vody, obsahující hydrogenuhličitany, odstraňuje oxid uhličitý a přeměňuje se na uhličitan vápenatý. Životnost potrubí, kterým prochází tvrdá voda, se snižuje vytvářením těchto krust. Velmi měkká voda není pro potrubí také dobrá, protože bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí.